Kulturutskottet

Ungdomar i ett fotbollslag håller om varandra
Foto: Hero Images / Corbis

Hur ska statens stöd till kulturen och idrottsrörelsen se ut? Frågor om kultur, idrott, radio- och tv i allmänhetens tjänst och folkbildning ligger på kulturutskottets bord. Ungdomspolitik, spelmarknaden, övergripande frågor om civila samhället och olika trossamfund är andra områden för utskottet.

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.