EU-nämnden

Svenska flaggan och EU-flaggan är hissade framför Östra riksdagshuset
Foto: Melker Dahlstrand

Vilken linje ska ministrarna i regeringen driva i EU? I riksdagens EU-nämnd förankrar regeringen sin EU-politik. Det gör statsministern och övriga ministrar inför möten och beslut i olika sammansättningar av EU:s råd. EU-nämnden arbetar med alla EU:s samarbetsområden som till exempel utrikespolitik, jordbrukspolitik och polissamarbete.

Sammanträdesplan

EU-nämndens preliminära sammanträdesplaner.

Dokument

Föredragningslistor, protokoll och uppteckningar från sammanträden samt verksamhetsberättelser.

EU-nämndens resor

EU-nämnden gör resor för att hålla sig uppdaterade om aktuella EU-frågor.

EU-nämndens ledamöter