Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Avsägelse från uppdrag som suppleant i justitieutskottet, socialutskottet och EU-nämnden

Riksdagen

29 november 2017
Diarienummer: 685-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som sektionschef för sektionen textgranskning och översättning

Riksdagsförvaltningen

29 november 2017
Diarienummer: 683-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdrag som suppleant i utbildningsutskottet under tiden 1 december 2017 - 28 februari 2018

Riksdagen

29 november 2017
Diarienummer: 680-2017/18

Lägg till Ta bort

Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (Epsco), rådsmöte den 7-8 december 2017

EU-nämnden

29 november 2017
Diarienummer: 679-2017/18

Lägg till Ta bort

Underrättelse med anledning av fusionsplan

Riksdagsförvaltningen

27 november 2017
Diarienummer: 660-2017/18

Lägg till Ta bort

Information om att Iraks ambassadör i Stockholm lämnar sin tjänst

Riksdagen

17 november 2017
Diarienummer: 593-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef vid skatteutskottet

Riksdagsförvaltningen

30 november 2017
Diarienummer: 695-2017/18

Lägg till Ta bort

Avtal om licens för databas (för kurser och räntor)

Riksdagsförvaltningen

30 november 2017
Diarienummer: 694-2017/18

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

30 november 2017
Diarienummer: 692-2017/18

Lägg till Ta bort

Debattklimatet i kammaren

Riksdagen

30 november 2017
Diarienummer: 691-2017/18

Lägg till Ta bort