Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

EU-nämndens studieresa till Sofia 21-22 februari 2018

EU-nämnden

19 februari 2018
Diarienummer: 1238-2017/18
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 15 kap. 1 § Utrikessekretess

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef på trafikutskottet

Riksdagsförvaltningen

19 februari 2018
Diarienummer: 1237-2017/18

Lägg till Ta bort

Artikel om asylinvandringen

Socialförsäkringsutskottet

19 februari 2018
Diarienummer: 1236-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef på fastighetsenheten

Riksdagsförvaltningen

19 februari 2018
Diarienummer: 1235-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef och säkerhetschef

Riksdagsförvaltningen

19 februari 2018
Diarienummer: 1234-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef på RIK

Riksdagsförvaltningen

19 februari 2018
Diarienummer: 1233-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef på EU-nämnden

Riksdagsförvaltningen

19 februari 2018
Diarienummer: 1232-2017/18

Lägg till Ta bort

Besök från Livsmedelsverket den 19 april 2018

Miljö- och jordbruksutskottet

19 februari 2018
Diarienummer: 1231-2017/18

Lägg till Ta bort

Besök från SMHI den 15 maj 2018

Miljö- och jordbruksutskottet

19 februari 2018
Diarienummer: 1230-2017/18

Lägg till Ta bort

Besök från Formas den 1 mars 2018

Miljö- och jordbruksutskottet

19 februari 2018
Diarienummer: 1229-2017/18

Lägg till Ta bort