Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Granskningsrapport RIR 2018:13- skyddet mot oegentligheten inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Riksdagen

25 maj 2018
Diarienummer: 2044-2017/18

Lägg till Ta bort

Yttrande avseende den nya spellagsstiftningen "En omreglerad spelmarknad"

Kulturutskottet

25 maj 2018
Diarienummer: 2041-2017/18

Lägg till Ta bort

Ekonomiska och finansiella frågor, (Ekofin), rådsmöte den 25 maj 2018

EU-nämnden

25 maj 2018
Diarienummer: 2037-2017/18

Lägg till Ta bort

Anledning av Next jets konkurs och hur det påverkar norra Sverige och Västerbotten

Näringsutskottet

25 maj 2018
Diarienummer: 2036-2017/18

Lägg till Ta bort

Ratificering av protokoll rörande tobakshandel

Socialutskottet

25 maj 2018
Diarienummer: 2035-2017/18

Lägg till Ta bort

Stoppa pågående 18-årsuppskrivning och ompröva 8000 beslut där huvudanledning är avslag är Rättsmedicinalverkets (RMV) felaktiga åldersbedömningar

Konstitutionsutskottet

25 maj 2018
Diarienummer: 2034-2017/18

Lägg till Ta bort

Avropsberättigad i ramavtalsupphandlingen - Paketförmedlingstjänster

Riksdagsförvaltningen

24 maj 2018
Diarienummer: 2033-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskning av utbildningsministerns uttalande i Sveriges television om företaget Vattenfall

Konstitutionsutskottet

24 maj 2018
Diarienummer: 2031-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Riksdagen

24 maj 2018
Diarienummer: 2029-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdrag som suppleant i Riksdagens överklagandenämnd

Riksdagen

24 maj 2018
Diarienummer: 2028-2017/18

Lägg till Ta bort