Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skrivelse angående sökande av stöd för demokrati, ställd till förste vice talmannen

Riksdagen

11 juli 2018
Diarienummer: 2391-2017/18

Lägg till Ta bort

Skrivelse angående sökande av stöd för demokrati, ställd till talmannen

Riksdagen

10 juli 2018
Diarienummer: 2390-2017/18

Lägg till Ta bort

Parlamentariskt årsmöte den 8 oktober 2018 i Bali Nusa Dua, Indonesien

Finansutskottet

10 juli 2018
Diarienummer: 2389-2017/18

Lägg till Ta bort

Brev angående kostnader för järnvägs- och bilvägsbyggen i Öresundsregionen och snabbjärnvägar Stockholm - Malmö - Göteborg - Stockholm

Trafikutskottet

10 juli 2018
Diarienummer: 2388-2017/18

Lägg till Ta bort

Utrikes frågor (FAC), rådsmöte den 16 juli 2018

EU-nämnden

10 juli 2018
Diarienummer: 2387-2017/18
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 15 kap. 1 § Utrikessekretess

Lägg till Ta bort

Jordbruk och fiske (JoF), rådsmöte den 16 juli 2018

EU-nämnden

10 juli 2018
Diarienummer: 2386-2017/18

Lägg till Ta bort

Allmänna frågor artikel 50 (GAC art.50) rådsmöte den 20 juli 2018

EU-nämnden

10 juli 2018
Diarienummer: 2385-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef vid skatteutskottet

Riksdagsförvaltningen

9 juli 2018
Diarienummer: 2384-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef vid enheten riksdagstryck

Riksdagsförvaltningen

6 juli 2018
Diarienummer: 2382-2017/18

Lägg till Ta bort

Lantmäteriets hantering av svenska landsbygden

Riksdagen

6 juli 2018
Diarienummer: 2381-2017/18

Lägg till Ta bort