Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Artikel om elförsörjning

Näringsutskottet

12 mars 2018
Diarienummer: 1413-2017/18

Lägg till Ta bort

Jordbruk och fiske, (JOF) rådsmöte den 19 mars 2018

EU-nämnden

12 mars 2018
Diarienummer: 1411-2017/18

Lägg till Ta bort

Information om förordning om marknadskontroll

Konstitutionsutskottet

12 mars 2018
Diarienummer: 1410-2017/18

Lägg till Ta bort

Information om förhandlingar om anpassning av EU-rättsakter

Konstitutionsutskottet

12 mars 2018
Diarienummer: 1409-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef vid enheten riksdagstryck

Riksdagsförvaltningen

9 mars 2018
Diarienummer: 1408-2017/18

Lägg till Ta bort

Förbjud rasistisk organisering

Konstitutionsutskottet

9 mars 2018
Diarienummer: 1407-2017/18

Lägg till Ta bort

Införande av tjänstemannaansvar

Konstitutionsutskottet

9 mars 2018
Diarienummer: 1406-2017/18

Lägg till Ta bort

Åtal mot statsråd

Konstitutionsutskottet

9 mars 2018
Diarienummer: 1403-2017/18

Lägg till Ta bort

Utskottets studieresa den 5-6 mars 2018 till Göteborg

Kulturutskottet

9 mars 2018
Diarienummer: 1401-2017/18

Lägg till Ta bort

Hyreskontrakt för bostadslägenheter

Riksdagsförvaltningen

9 mars 2018
Diarienummer: 1399-2017/18

Lägg till Ta bort