Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skrivelse om ett JO-ärende

Konstitutionsutskottet

14 juni 2018
Diarienummer: 2213-2017/18

Lägg till Ta bort

Besök av tyska förbundsdagens utskott för den digitala agendan den 19 juni 2018

Riksdagen

14 juni 2018
Diarienummer: 2212-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens subsidiaritetsbedömning av KOM 2018 (274)

Trafikutskottet

14 juni 2018
Diarienummer: 2211-2017/18

Lägg till Ta bort

Överlåtelse lokal Västerlånggatan 9, N:LO2-05

Riksdagsförvaltningen

14 juni 2018
Diarienummer: 2210-2017/18

Lägg till Ta bort

Sommarläsning till dig som är ledamot av Sveriges Riksdag

Kulturutskottet

13 juni 2018
Diarienummer: 2208-2017/18

Lägg till Ta bort

Den kommande debatten om Barnkonventionen

Socialutskottet

13 juni 2018
Diarienummer: 2206-2017/18

Lägg till Ta bort

En viktig och kostsam statlig investering kräver nytänkande

Trafikutskottet

13 juni 2018
Diarienummer: 2205-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RiR 2018:16- Trafikverkets stöd till forskning och innovation - beslutsunderlag, avtal och uppföljning

Riksdagen

13 juni 2018
Diarienummer: 2199-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som chefsjurist på juridiska enheten

Riksdagsförvaltningen

13 juni 2018
Diarienummer: 2198-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef för fastighetsenheten

Riksdagsförvaltningen

13 juni 2018
Diarienummer: 2197-2017/18

Lägg till Ta bort