Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Besök från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) den 15 maj 2018

Miljö- och jordbruksutskottet

19 februari 2018
Diarienummer: 1230-2017/18

Lägg till Ta bort

Besök från Formas den 1 mars 2018

Miljö- och jordbruksutskottet

19 februari 2018
Diarienummer: 1229-2017/18

Lägg till Ta bort

Besök från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) den 7 juni 2018

Miljö- och jordbruksutskottet

19 februari 2018
Diarienummer: 1228-2017/18

Lägg till Ta bort

Information om Utrikesförvaltningens budget 2018

Utbildningsutskottet

19 februari 2018
Diarienummer: 1227-2017/18

Lägg till Ta bort

Information om SIPRI:s stadgar

Utrikesutskottet

19 februari 2018
Diarienummer: 1226-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskning av miljöministerns uttalanden om branschorganisationen Svenskt Flyg

Konstitutionsutskottet

16 februari 2018
Diarienummer: 1225-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till utskottsledamöter till middag i Handels hus den 25 april 2018

Justitieutskottet

16 februari 2018
Diarienummer: 1224-2017/18

Lägg till Ta bort

Ansökan om ledighet

Riksdagen

16 februari 2018
Diarienummer: 1223-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskning av miljöministerns agerande och uttalande om statliga bolag och myndigheters representation i branschorganisationen Svenskt Flyg

Konstitutionsutskottet

16 februari 2018
Diarienummer: 1222-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef på skatteutskottets kansli

Riksdagsförvaltningen

15 februari 2018
Diarienummer: 1220-2017/18

Lägg till Ta bort