Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. De direktsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen är testsändningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Förslag till ny ledamot i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Riksdagen

31 augusti 2018
Diarienummer: 2597-2017/18

Lägg till Ta bort

Information om hur pensionssystemet fungerar

Socialförsäkringsutskottet

31 augusti 2018
Diarienummer: 2594-2017/18

Lägg till Ta bort

Studieresa med bilaterala möten till Wien den 3-4 september 2018

Riksdagen

31 augusti 2018
Diarienummer: 2593-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RiR 2018:22 - försäkringsmedicinskt beslutsstöd - ett stöd för Försäkringskassan vid psykisk ohälsa? (RiR 2018:22)

Riksdagen

31 augusti 2018
Diarienummer: 2592-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till konferens "Könsrelaterade parlament för att garantera en effektiv jämställdhet mellan kvinnor och män" - utbyte av bästa praxis bland de europeiska parlamenten den 17 september 2018

Riksdagen

30 augusti 2018
Diarienummer: 2590-2017/18

Lägg till Ta bort

Förfrågan om möte gällande utgångspunkter och framtida möjligheter

Näringsutskottet

29 augusti 2018
Diarienummer: 2588-2017/18

Lägg till Ta bort

Vädjan om stöd för att upprätthålla mänskliga rättigheter för politisk fånge

Konstitutionsutskottet

29 augusti 2018
Diarienummer: 2587-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till talmannen att delta vid the 19:th International Conference of Justices of the World den 14-20 november 2019 i Lucknow, Indien

Riksdagen

29 augusti 2018
Diarienummer: 2586-2017/18

Lägg till Ta bort

Yrkande att anhålla om besked om att JO inleder utredning om förhållanden om myndighetsmissbruk

Konstitutionsutskottet

29 augusti 2018
Diarienummer: 2585-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till talmannen till ACIs Lignofuels 2019 konferens den 13-14 februari 2019 i Oslo

Riksdagen

29 augusti 2018
Diarienummer: 2584-2017/18

Lägg till Ta bort