Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Ålfiskefrågan

Miljö- och jordbruksutskottet

4 december 2017
Diarienummer: 708-2017/18

Lägg till Ta bort

Besök till social- och socialförsäkringsutskotten av rådgivare vid Franska revisionskontoret i januari 2018

Socialutskottet

1 december 2017
Diarienummer: 703-2017/18

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

1 december 2017
Diarienummer: 702-2017/18

Lägg till Ta bort

Begäran om överläggning med regeringen - utdrag ur protokoll från utskottssammanträde 2017/18:11

Miljö- och jordbruksutskottet

1 december 2017
Diarienummer: 701-2017/18

Lägg till Ta bort

Uppförandekod för riksdagens ledamöter

Riksdagen

1 december 2017
Diarienummer: 698-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RiR 2017:29 - Det samlade stödet till solel

Riksdagen

1 december 2017
Diarienummer: 697-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef för enheten besök, utbildning och evenemang

Riksdagsförvaltningen

1 december 2017
Diarienummer: 696-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef vid skatteutskottet

Riksdagsförvaltningen

30 november 2017
Diarienummer: 695-2017/18

Lägg till Ta bort

Avtal om licens för databas (för kurser och räntor)

Riksdagsförvaltningen

30 november 2017
Diarienummer: 694-2017/18

Lägg till Ta bort

Synpunkter på EU-dokument

Finansutskottet

30 november 2017
Diarienummer: 693-2017/18

Lägg till Ta bort