Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Samtal om kommande infrastruktursatsning på höghastighetsbanan

Trafikutskottet

21 februari 2018
Diarienummer: 1253-2017/18

Lägg till Ta bort

Fråga om beslut om privatiseringar i Stockholm

Utbildningsutskottet

21 februari 2018
Diarienummer: 1252-2017/18

Lägg till Ta bort

Begäran om entledigande

Riksdagsförvaltningen

20 februari 2018
Diarienummer: 1251-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskningsrappport från Riksrevisionen: För sökerhets skull - utbyte av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. RIR 2018:3

Riksdagen

20 februari 2018
Diarienummer: 1250-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef på Socialförsäkringsutskottets kansli

Riksdagsförvaltningen

20 februari 2018
Diarienummer: 1249-2017/18

Lägg till Ta bort

Anmälan till Europadomstolen

Socialförsäkringsutskottet

20 februari 2018
Diarienummer: 1248-2017/18

Lägg till Ta bort

Förfrågan om att hålla Sametingets plenum i Riksdagshuset mandatperioden 2019-2021

Riksdagen

20 februari 2018
Diarienummer: 1247-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till talmannen att besöka Litauens sångfestival den 6 juli 2018

Riksdagen

20 februari 2018
Diarienummer: 1246-2017/18

Lägg till Ta bort

Program med anledning av FöU:s besök hos FOI

Försvarsutskottet

20 februari 2018
Diarienummer: 1244-2017/18

Lägg till Ta bort

Yrkande om prövning

Socialförsäkringsutskottet

20 februari 2018
Diarienummer: 1242-2017/18

Lägg till Ta bort