Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Regeringens subsidiaritetsbedömning av COM(2018) 289

Trafikutskottet

15 juni 2018
Diarienummer: 2236-2017/18

Lägg till Ta bort

Direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter

Finansutskottet

15 juni 2018
Diarienummer: 2235-2017/18

Lägg till Ta bort

Begäran om registerutdrag

Riksdagsförvaltningen

15 juni 2018
Diarienummer: 2234-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens subsidiaritetsbedömning av COM(2018) 315

Trafikutskottet

15 juni 2018
Diarienummer: 2233-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens subsidiaritetsbedömning av COM(2018) 286

Trafikutskottet

15 juni 2018
Diarienummer: 2232-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens subsidiaritetsbedömning av COM(2018) 279

Trafikutskottet

15 juni 2018
Diarienummer: 2231-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens subsidiaritetsbedömning av COM(2018) 278

Trafikutskottet

15 juni 2018
Diarienummer: 2229-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens subsidiaritetsbedömning av COM(2018) 277.

Trafikutskottet

15 juni 2018
Diarienummer: 2228-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef vid miljö- och jordbruksutskottet

Riksdagsförvaltningen

15 juni 2018
Diarienummer: 2227-2017/18

Lägg till Ta bort

Tillvarata adopterades rättigheter till stöd och kunskap om sitt ursprung

Civilutskottet

15 juni 2018
Diarienummer: 2225-2017/18

Lägg till Ta bort