Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Management - Utveckling chef och grupp samt Kompetensförsörjning med diarienummer 96-37-2015

Riksdagsförvaltningen

22 maj 2018
Diarienummer: 2011-2017/18

Lägg till Ta bort

Pressmeddelande från Palestinas utrikesministerium och utländska utlänningar om hänvisning till ICC

Riksdagen

22 maj 2018
Diarienummer: 2010-2017/18

Lägg till Ta bort

Konkurrenskraft inkludera turism (KKR) informellt möte i Sofia den 2 februari 2018

EU-nämnden

22 maj 2018
Diarienummer: 2008-2017/18

Lägg till Ta bort

Utrikes frågor, rådsmöte den 28 maj 2018

EU-nämnden

22 maj 2018
Diarienummer: 2007-2017/18
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 15 kap. 1 § Utrikessekretess

Lägg till Ta bort

Uppropet "Givaktochbitihop" av kvinnliga anställda i Försvarsmakten

Försvarsutskottet

22 maj 2018
Diarienummer: 2006-2017/18

Lägg till Ta bort

Frågor kring justitieutskottets betänkande om Lex Lisa

Justitieutskottet

22 maj 2018
Diarienummer: 2005-2017/18

Lägg till Ta bort

Redovisning av årlig stickprovskontroll av inkomstgaranti

Riksdagsförvaltningen

21 maj 2018
Diarienummer: 2003-2017/18

Lägg till Ta bort

Forskning om hållbarheten i euron

Riksdagsförvaltningen

21 maj 2018
Diarienummer: 2002-2017/18

Lägg till Ta bort

Berättelse och granskning av bevis för riksdagsledamöter

Riksdagen

21 maj 2018
Diarienummer: 2000-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till middag den 30 maj 2018

Socialutskottet

21 maj 2018
Diarienummer: 1997-2017/18

Lägg till Ta bort