Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Förslag från Nordiska rådet gällande nordisk svanenmärkning av mat, hantverk och design

Riksdagen

14 februari 2018
Diarienummer: 1209-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen, Miljö- och energidepartementet, om EU:s långsiktiga klimatmål till 2050

Miljö- och jordbruksutskottet

14 februari 2018
Diarienummer: 1206-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef för juridiska enheten

Riksdagsförvaltningen

14 februari 2018
Diarienummer: 1205-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef vid socialutskotttet

Riksdagsförvaltningen

14 februari 2018
Diarienummer: 1204-2017/18

Lägg till Ta bort

Begäran om aktuell debatt i kammaren om äganderätten

Riksdagen

14 februari 2018
Diarienummer: 1203-2017/18

Lägg till Ta bort

Polisanmälan - förlust av mobiltelefon

Riksdagsförvaltningen

14 februari 2018
Diarienummer: 1202-2017/18

Lägg till Ta bort

Information om utvärderingsarbete (Ex-post evaluation)

Riksdagen

14 februari 2018
Diarienummer: 1201-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som bibliotekschef

Riksdagsförvaltningen

13 februari 2018
Diarienummer: 1198-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdrag som ledamot i utrikesutskottet

Riksdagen

13 februari 2018
Diarienummer: 1197-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarier som kanslichef vid civilutskottet

Riksdagsförvaltningen

13 februari 2018
Diarienummer: 1196-2017/18

Lägg till Ta bort