Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Anmälan mot statsministern för att inte agera/regera på ett demokratiskt sätt

Konstitutionsutskottet

15 december 2017
Diarienummer: 804-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarier som enhetschef för Riksdagens utredningstjänst (RUT)

Riksdagsförvaltningen

15 december 2017
Diarienummer: 803-2017/18

Lägg till Ta bort

Försäkringsbekräftelse - fordonsförsäkring, trafik/ samling

Riksdagsförvaltningen

15 december 2017
Diarienummer: 802-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RiR 2017:33 - Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare - Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta

Riksdagen

15 december 2017
Diarienummer: 801-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdrag som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Riksdagen

15 december 2017
Diarienummer: 800-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och jordbruksutskottet

Riksdagen

15 december 2017
Diarienummer: 799-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarier som chef för sektionen textgranskning och översättning

Riksdagsförvaltningen

15 december 2017
Diarienummer: 798-2017/18

Lägg till Ta bort

Uppföljning av informationen på riksdagens webbplats om utskottens utrikes resor

Riksdagsförvaltningen

14 december 2017
Diarienummer: 796-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskning av justitie- och inrikesministerns hantering av riksdagens kommande beslut om tillkännagivande av avskaffande av tillståndskravet för polisens kameraövervakning

Konstitutionsutskottet

14 december 2017
Diarienummer: 795-2017/18

Lägg till Ta bort

Utdrag ur statsbudgetsystemet

Arbetsmarknadsutskottet

14 december 2017
Diarienummer: 793-2017/18

Lägg till Ta bort