Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Avropsberättigad i ramavtalsupphandlingen - Paketförmedlingstjänster

Riksdagsförvaltningen

24 maj 2018
Diarienummer: 2033-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som avdelningschef vid ADM

Riksdagsförvaltningen

24 maj 2018
Diarienummer: 2026-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef på RIK

Riksdagsförvaltningen

23 maj 2018
Diarienummer: 2023-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som avdelningschef vid ITA-avdelningen

Riksdagsförvaltningen

23 maj 2018
Diarienummer: 2021-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef på utbildningsutskottet

Riksdagsförvaltningen

22 maj 2018
Diarienummer: 2014-2017/18

Lägg till Ta bort

Management - Utveckling chef och grupp samt Kompetensförsörjning med diarienummer 96-37-2015

Riksdagsförvaltningen

22 maj 2018
Diarienummer: 2011-2017/18

Lägg till Ta bort

Redovisning av årlig stickprovskontroll av inkomstgaranti

Riksdagsförvaltningen

21 maj 2018
Diarienummer: 2003-2017/18

Lägg till Ta bort

Forskning om hållbarheten i euron

Riksdagsförvaltningen

21 maj 2018
Diarienummer: 2002-2017/18

Lägg till Ta bort

Entledigande från tjänst vid fastighetsenheten

Riksdagsförvaltningen

18 maj 2018
Diarienummer: 1989-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som sektionschef på säkerhetsenheten

Riksdagsförvaltningen

18 maj 2018
Diarienummer: 1984-2017/18

Lägg till Ta bort