Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Beslut om vikarie som kanslichef på skatteutskottets kansli

Riksdagsförvaltningen

15 februari 2018
Diarienummer: 1220-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef för enheten ledamotsadministration

Riksdagsförvaltningen

15 februari 2018
Diarienummer: 1219-2017/18

Lägg till Ta bort

Informationsmöte om totalförsvarsövning

Riksdagsförvaltningen

15 februari 2018
Diarienummer: 1218-2017/18

Lägg till Ta bort

Överlämnande av särskild dokumentation, kopia av årsredovisningen för 2017

Riksdagsförvaltningen

15 februari 2018
Diarienummer: 1215-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef för juridiska enheten

Riksdagsförvaltningen

14 februari 2018
Diarienummer: 1205-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef vid socialutskotttet

Riksdagsförvaltningen

14 februari 2018
Diarienummer: 1204-2017/18

Lägg till Ta bort

Polisanmälan - förlust av mobiltelefon

Riksdagsförvaltningen

14 februari 2018
Diarienummer: 1202-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som bibliotekschef

Riksdagsförvaltningen

13 februari 2018
Diarienummer: 1198-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarier som kanslichef vid civilutskottet

Riksdagsförvaltningen

13 februari 2018
Diarienummer: 1196-2017/18

Lägg till Ta bort

Polisanmälan - förlust av mobiltelefon

Riksdagsförvaltningen

13 februari 2018
Diarienummer: 1194-2017/18

Lägg till Ta bort