Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Beslut om vikarie som enhetschef vid juridiska enheten 2018/19

Riksdagsförvaltningen

17 oktober 2018
Diarienummer: 512-2018/19

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som avdelningschef vid kammarkansliet 2018/19

Riksdagsförvaltningen

17 oktober 2018
Diarienummer: 493-2018/19

Lägg till Ta bort

Makulerat ärende

Riksdagsförvaltningen

16 oktober 2018
Diarienummer: 490-2018/19

Lägg till Ta bort

Avropsberättigad i ramavtalsupphandlingen Flygresor inrikes, kompletterande linjer

Riksdagsförvaltningen

16 oktober 2018
Diarienummer: 487-2018/19

Lägg till Ta bort

Avropsavtal IR-tjänster enligt internrevisionsplan

Riksdagsförvaltningen

16 oktober 2018
Diarienummer: 486-2018/19

Lägg till Ta bort

Makulerat ärende

Riksdagsförvaltningen

15 oktober 2018
Diarienummer: 475-2018/19

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

Riksdagsförvaltningen

15 oktober 2018
Diarienummer: 468-2018/19

Lägg till Ta bort

Begäran om entledigande från tjänst som utskottsassistent vid Utrikesutskottet

Riksdagsförvaltningen

15 oktober 2018
Diarienummer: 459-2018/19

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som bibliotekschef vid Riksdagsbiblioteket 2018/19

Riksdagsförvaltningen

11 oktober 2018
Diarienummer: 431-2018/19

Lägg till Ta bort

Rekrytering av en integrationsutvecklare till enheten it-utveckling

Riksdagsförvaltningen

11 oktober 2018
Diarienummer: 429-2018/19

Lägg till Ta bort