Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Ny rapport från Riksrevisionen om resultatet av myndighetens internationella utvecklingssamarbete

Riksdagen

17 oktober 2018
Diarienummer: 522-2018/19

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdraget som ledamot i riksdagens överklagandenämnd

Riksdagen

17 oktober 2018
Diarienummer: 518-2018/19

Lägg till Ta bort

Gratulationsbrev till förste vice talman

Riksdagen

16 oktober 2018
Diarienummer: 485-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till en interparlamentarisk konferens om konsultationer med allmänheten om EU den 8 november 2018 i Paris

Riksdagen

16 oktober 2018
Diarienummer: 483-2018/19

Lägg till Ta bort

Nominering inför "the 23rd meeting of the committee of the parties of the council of Europe convention against trafficking in human beings" den 9 november 2018 i Strasbourg

Riksdagen

15 oktober 2018
Diarienummer: 469-2018/19

Lägg till Ta bort

Det österrikiska ordförandeskapet bjuder in till möte om subsidiaritetsprincipen i Bregenz, Österrike den 15-16 november 2018

Riksdagen

15 oktober 2018
Diarienummer: 466-2018/19

Lägg till Ta bort

Skrivelse från talmannen

Riksdagen

15 oktober 2018
Diarienummer: 451-2018/19

Lägg till Ta bort

Information angående befattningshavares besök i USA

Riksdagen

11 oktober 2018
Diarienummer: 411-2018/19

Lägg till Ta bort

Förbindelserna mellan Europaparlamentet och EU:s nationella parlament

Riksdagen

10 oktober 2018
Diarienummer: 400-2018/19

Lägg till Ta bort

Besök av kvinnliga parlamentariker från Mellanöstern

Riksdagen

10 oktober 2018
Diarienummer: 390-2018/19

Lägg till Ta bort