Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Gemensam beredning av propositioner i utrikes- och försvarsutskottet

Riksdagen

15 december 2017
Diarienummer: 812-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RiR 2017:33 - Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare - Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta

Riksdagen

15 december 2017
Diarienummer: 801-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdrag som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Riksdagen

15 december 2017
Diarienummer: 800-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och jordbruksutskottet

Riksdagen

15 december 2017
Diarienummer: 799-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdrag som suppleant i EU-nämnden

Riksdagen

13 december 2017
Diarienummer: 782-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdrag som ledamot i krigsdelegationen

Riksdagen

13 december 2017
Diarienummer: 781-2017/18

Lägg till Ta bort

Interparlamentarisk konferens om migration den 24 januari 2018 i Bryssel

Riksdagen

13 december 2017
Diarienummer: 777-2017/18

Lägg till Ta bort

Förslag på val till ny justitieombudsman

Riksdagen

13 december 2017
Diarienummer: 772-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RiR 2017:32 - Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

Riksdagen

12 december 2017
Diarienummer: 769-2017/18

Lägg till Ta bort

Tackande vid anföranden i riksdagen

Riksdagen

12 december 2017
Diarienummer: 768-2017/18

Lägg till Ta bort