Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Seminarium och föredrag om framväxande teknologier och internationell säkerhet den 19 september 2018

Utrikesutskottet

16 oktober 2018
Diarienummer: 482-2018/19

Lägg till Ta bort

Stöld av logotyp

Näringsutskottet

16 oktober 2018
Diarienummer: 477-2018/19

Lägg till Ta bort

Träff med utskottet för att få en möjlighet att redovisa utvecklingen av svensk export och investeringar det senaste året

Näringsutskottet

15 oktober 2018
Diarienummer: 458-2018/19

Lägg till Ta bort

Information från regeringen rörande subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättande av program för den inre marknaden, företagens konkurrenskraft inklusive små och medelstora företag och europeisk statistik, samt upphävande av förordningarna (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No

Näringsutskottet

10 oktober 2018
Diarienummer: 318-2018/19

Lägg till Ta bort

Presentation angående IMF:s årsmöte: Det världsekonomiska läget och IMF:s policyrekommendationer

Utrikesutskottet

5 oktober 2018
Diarienummer: 183-2018/19

Lägg till Ta bort

Svar på fråga från det samlade utskottet gällande antalet utbildade av SWECON OIR

Utrikesutskottet

5 oktober 2018
Diarienummer: 182-2018/19

Lägg till Ta bort

Månadssammanställning över den samlade civila personalen i internationella fredsinsatser den 30 september 2018

Utrikesutskottet

5 oktober 2018
Diarienummer: 177-2018/19

Lägg till Ta bort

Fråga om Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

Näringsutskottet

25 september 2018
Diarienummer: 14-2018/19

Lägg till Ta bort

Makuleras. Ärendet är dubbelregistrerat Se ärende dnr 14-2018/19

Näringsutskottet

21 september 2018
Diarienummer: 2691-2017/18

Lägg till Ta bort

Yttrande i EU-domstolens mål

Utrikesutskottet

7 september 2018
Diarienummer: 2616-2017/18

Lägg till Ta bort