Diariet - Riksdagen

Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Förslag till ändring av trafikregel

Trafikutskottet

21 augusti 2018
Diarienummer: 2548-2017/18

Lägg till Ta bort

Trafikverket publicerar rapport om horisontella samarbeten

Trafikutskottet

14 augusti 2018
Diarienummer: 2531-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till förordning om ändring av förordning EG nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel

Näringsutskottet

24 juli 2018
Diarienummer: 2477-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av förenligheten med subsidiaritetsprincipen av förslaget tilll ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 (COM(2018 )498)

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2475-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av förenligheten med subsidiaritetsprincipen av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordningar för sammanhållningspolitiken 2021 - 2027 (COM(2018) 372-375)

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2474-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till näringsutskottet från regeringen den 7 juni inför TTE-Energirådets möte den 11 juni 2018

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2473-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens överläggning med näringsutskottet 22 maj 2018 om förslaget till ny förordning om ömsesidigt erkännande av varor (COM(2017) 796).

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2472-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan i förslag KOM(2018) 438: Fonden för ett sammanlänkat Europa

Trafikutskottet

17 juli 2018
Diarienummer: 2453-2017/18

Lägg till Ta bort

Brev angående kostnader för järnvägs- och bilvägsbyggen i Öresundsregionen och snabbjärnvägar Stockholm - Malmö - Göteborg - Stockholm

Trafikutskottet

10 juli 2018
Diarienummer: 2388-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av subsidiaritetsprincipen i förslaget om komplettering av Europeiska unionens typgodkännande med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Trafikutskottet

2 juli 2018
Diarienummer: 2350-2017/18

Lägg till Ta bort