Diariet - Riksdagen

Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skrivelse angående kopior

Socialutskottet

16 augusti 2018
Diarienummer: 2536-2017/18

Lägg till Ta bort

Barnkonvention lag i Sverige 2020

Socialutskottet

14 augusti 2018
Diarienummer: 2527-2017/18

Lägg till Ta bort

Stoppa rökning på allmänna platser

Socialutskottet

8 augusti 2018
Diarienummer: 2518-2017/18

Lägg till Ta bort

Varningstext alkohol

Socialutskottet

31 juli 2018
Diarienummer: 2494-2017/18

Lägg till Ta bort

Erbjudande om att få information om arbetet kring värmeböljan

Socialutskottet

27 juli 2018
Diarienummer: 2491-2017/18

Lägg till Ta bort

Brev från Portugals ambassadör

Socialutskottet

26 juli 2018
Diarienummer: 2486-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till förordning om ändring av förordning EG nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel

Näringsutskottet

24 juli 2018
Diarienummer: 2477-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av förenligheten med subsidiaritetsprincipen av förslaget tilll ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 (COM(2018 )498)

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2475-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av förenligheten med subsidiaritetsprincipen av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordningar för sammanhållningspolitiken 2021 - 2027 (COM(2018) 372-375)

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2474-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till näringsutskottet från regeringen den 7 juni inför TTE-Energirådets möte den 11 juni 2018

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2473-2017/18

Lägg till Ta bort