Diariet - Riksdagen

Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Uttalande från Pingströrelsen

Socialförsäkringsutskottet

16 augusti 2018
Diarienummer: 2535-2017/18

Lägg till Ta bort

Information från Justitiedepartementet den 31 maj 2018

Socialförsäkringsutskottet

2 augusti 2018
Diarienummer: 2503-2017/18

Lägg till Ta bort

Begäran om regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan om COM(2018) 471

Socialförsäkringsutskottet

2 augusti 2018
Diarienummer: 2500-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till förordning om ändring av förordning EG nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel

Näringsutskottet

24 juli 2018
Diarienummer: 2477-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av förenligheten med subsidiaritetsprincipen av förslaget tilll ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 (COM(2018 )498)

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2475-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av förenligheten med subsidiaritetsprincipen av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordningar för sammanhållningspolitiken 2021 - 2027 (COM(2018) 372-375)

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2474-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till näringsutskottet från regeringen den 7 juni inför TTE-Energirådets möte den 11 juni 2018

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2473-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens överläggning med näringsutskottet 22 maj 2018 om förslaget till ny förordning om ömsesidigt erkännande av varor (COM(2017) 796).

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2472-2017/18

Lägg till Ta bort

Avslag på asylärende

Socialförsäkringsutskottet

2 juli 2018
Diarienummer: 2345-2017/18

Lägg till Ta bort

Klagomål om direktiv till migrationsverket

Socialförsäkringsutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2248-2017/18

Lägg till Ta bort