Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Stöld av logotyp

Näringsutskottet

16 oktober 2018
Diarienummer: 477-2018/19

Lägg till Ta bort

Information och förfrågan - SKL:s pågående satsning på SIP för äldre

Socialutskottet

15 oktober 2018
Diarienummer: 465-2018/19

Lägg till Ta bort

Träff med utskottet för att få en möjlighet att redovisa utvecklingen av svensk export och investeringar det senaste året

Näringsutskottet

15 oktober 2018
Diarienummer: 458-2018/19

Lägg till Ta bort

Information från regeringen rörande subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättande av program för den inre marknaden, företagens konkurrenskraft inklusive små och medelstora företag och europeisk statistik, samt upphävande av förordningarna (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No

Näringsutskottet

10 oktober 2018
Diarienummer: 318-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till besök på Riksrevisionen

Skatteutskottet

9 oktober 2018
Diarienummer: 315-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till forskarseminarium i Umeå, 16-17 januari 2019

Socialutskottet

4 oktober 2018
Diarienummer: 148-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till besök på Riksrevisionen efter valet 2018

Socialutskottet

4 oktober 2018
Diarienummer: 145-2018/19

Lägg till Ta bort

Fråga om Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

Näringsutskottet

25 september 2018
Diarienummer: 14-2018/19

Lägg till Ta bort

Skrivelse om hemlösa

Socialutskottet

24 september 2018
Diarienummer: 2702-2017/18

Lägg till Ta bort

Rapport för utvärdering av Kemikalieskattens effekter efter ett års ikraftträdande

Skatteutskottet

18 september 2018
Diarienummer: 2671-2017/18

Lägg till Ta bort