Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Stöld av logotyp

Näringsutskottet

16 oktober 2018
Diarienummer: 477-2018/19

Lägg till Ta bort

Träff med utskottet för att få en möjlighet att redovisa utvecklingen av svensk export och investeringar det senaste året

Näringsutskottet

15 oktober 2018
Diarienummer: 458-2018/19

Lägg till Ta bort

Information från regeringen rörande subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättande av program för den inre marknaden, företagens konkurrenskraft inklusive små och medelstora företag och europeisk statistik, samt upphävande av förordningarna (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No

Näringsutskottet

10 oktober 2018
Diarienummer: 318-2018/19

Lägg till Ta bort

Fråga om Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

Näringsutskottet

25 september 2018
Diarienummer: 14-2018/19

Lägg till Ta bort

Förfrågan om möte gällande utgångspunkter och framtida möjligheter

Näringsutskottet

29 augusti 2018
Diarienummer: 2588-2017/18

Lägg till Ta bort

Utskottsresa till Köpenhamn och Malmö till Nordiska Rådet och Tullverket den 4-5 juni 2018

Skatteutskottet

13 juni 2018
Diarienummer: 2207-2017/18

Lägg till Ta bort

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott som kommit överens om att genom deputerade i ett sammansatt utskott gemensamt bereda proposition 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mail

Sammansatta utskott

15 maj 2018
Diarienummer: 1952-2017/18

Lägg till Ta bort

Förfrågan om möte gällande den svenska reklamskatten

Skatteutskottet

26 april 2018
Diarienummer: 1820-2017/18

Lägg till Ta bort

Presentationer i Fjällräddarnas förutsättningar att göra avdrag i deklarationen

Skatteutskottet

17 april 2018
Diarienummer: 1743-2017/18

Lägg till Ta bort

Angående tjänsten som föredragande till skatteutskottet

Skatteutskottet

6 april 2018
Diarienummer: 1651-2017/18

Lägg till Ta bort
Paginering