Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Muslimska barns sysselsättning

Konstitutionsutskottet

17 oktober 2018
Diarienummer: 511-2018/19

Lägg till Ta bort

Stöld av logotyp

Näringsutskottet

16 oktober 2018
Diarienummer: 477-2018/19

Lägg till Ta bort

Träff med utskottet för att få en möjlighet att redovisa utvecklingen av svensk export och investeringar det senaste året

Näringsutskottet

15 oktober 2018
Diarienummer: 458-2018/19

Lägg till Ta bort

Information från regeringen rörande subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättande av program för den inre marknaden, företagens konkurrenskraft inklusive små och medelstora företag och europeisk statistik, samt upphävande av förordningarna (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No

Näringsutskottet

10 oktober 2018
Diarienummer: 318-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till besök hos Riksrevisionen

Konstitutionsutskottet

4 oktober 2018
Diarienummer: 139-2018/19

Lägg till Ta bort

Regeringens användning av EU-sakråd

Konstitutionsutskottet

3 oktober 2018
Diarienummer: 137-2018/19

Lägg till Ta bort

Regeringskansliets upphandling

Konstitutionsutskottet

3 oktober 2018
Diarienummer: 136-2018/19

Lägg till Ta bort

Hanteringen av handlingar och digitala arbetsytor inom vissa arbetsgrupper i Regeringskansliet

Konstitutionsutskottet

3 oktober 2018
Diarienummer: 135-2018/19

Lägg till Ta bort

Remisser till Lagrådet

Konstitutionsutskottet

3 oktober 2018
Diarienummer: 134-2018/19

Lägg till Ta bort

Vissa förvaltningsärenden

Konstitutionsutskottet

3 oktober 2018
Diarienummer: 133-2018/19

Lägg till Ta bort