Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Stöld av logotyp

Näringsutskottet

16 oktober 2018
Diarienummer: 477-2018/19

Lägg till Ta bort

Träff med utskottet för att få en möjlighet att redovisa utvecklingen av svensk export och investeringar det senaste året

Näringsutskottet

15 oktober 2018
Diarienummer: 458-2018/19

Lägg till Ta bort

Information från regeringen rörande subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättande av program för den inre marknaden, företagens konkurrenskraft inklusive små och medelstora företag och europeisk statistik, samt upphävande av förordningarna (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No

Näringsutskottet

10 oktober 2018
Diarienummer: 318-2018/19

Lägg till Ta bort

Förslag gällande pensionsavgångar

Arbetsmarknadsutskottet

8 oktober 2018
Diarienummer: 189-2018/19

Lägg till Ta bort

Överläggning om uppdaterad ståndpunkt i förhandlingarna om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet den 4 oktober 2018

Arbetsmarknadsutskottet

2 oktober 2018
Diarienummer: 74-2018/19

Lägg till Ta bort

Fråga om Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

Näringsutskottet

25 september 2018
Diarienummer: 14-2018/19

Lägg till Ta bort

Förfrågan om möte gällande utgångspunkter och framtida möjligheter

Näringsutskottet

29 augusti 2018
Diarienummer: 2588-2017/18

Lägg till Ta bort

Utskottsresa till Köpenhamn och Malmö till Nordiska Rådet och Tullverket den 4-5 juni 2018

Skatteutskottet

13 juni 2018
Diarienummer: 2207-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av förenligheten med subsidiaritetsprincipen av förslaget till förordning för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) för perioden 2021-2027

Arbetsmarknadsutskottet

13 juni 2018
Diarienummer: 2196-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan gällande ESF+ för perioden 2021-2027

Arbetsmarknadsutskottet

12 juni 2018
Diarienummer: 2195-2017/18

Lägg till Ta bort