Diariet - Riksdagen

Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Systemfel inom Polismyndigheten

Justitieutskottet

15 augusti 2018
Diarienummer: 2534-2017/18

Lägg till Ta bort

Makulerat ärende

Justitieutskottet

3 augusti 2018
Diarienummer: 2505-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till förordning om ändring av förordning EG nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel

Näringsutskottet

24 juli 2018
Diarienummer: 2477-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av förenligheten med subsidiaritetsprincipen av förslaget tilll ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 (COM(2018 )498)

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2475-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av förenligheten med subsidiaritetsprincipen av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordningar för sammanhållningspolitiken 2021 - 2027 (COM(2018) 372-375)

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2474-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till näringsutskottet från regeringen den 7 juni inför TTE-Energirådets möte den 11 juni 2018

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2473-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens överläggning med näringsutskottet 22 maj 2018 om förslaget till ny förordning om ömsesidigt erkännande av varor (COM(2017) 796).

Näringsutskottet

23 juli 2018
Diarienummer: 2472-2017/18

Lägg till Ta bort

Synpunkter angående maktövergrepp på polismyndighet

Justitieutskottet

16 juli 2018
Diarienummer: 2449-2017/18

Lägg till Ta bort

Remiss angående Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)

Justitieutskottet

6 juli 2018
Diarienummer: 2378-2017/18

Lägg till Ta bort

Underlag till riksdagen om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

Justitieutskottet

14 juni 2018
Diarienummer: 2220-2017/18

Lägg till Ta bort