Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Stöld av logotyp

Näringsutskottet

16 oktober 2018
Diarienummer: 477-2018/19

Lägg till Ta bort

Träff med utskottet för att få en möjlighet att redovisa utvecklingen av svensk export och investeringar det senaste året

Näringsutskottet

15 oktober 2018
Diarienummer: 458-2018/19

Lägg till Ta bort

Information från regeringen rörande subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättande av program för den inre marknaden, företagens konkurrenskraft inklusive små och medelstora företag och europeisk statistik, samt upphävande av förordningarna (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No

Näringsutskottet

10 oktober 2018
Diarienummer: 318-2018/19

Lägg till Ta bort

Fråga om Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

Näringsutskottet

25 september 2018
Diarienummer: 14-2018/19

Lägg till Ta bort

Förfrågan om möte gällande utgångspunkter och framtida möjligheter

Näringsutskottet

29 augusti 2018
Diarienummer: 2588-2017/18

Lägg till Ta bort

Utskottspresidier

Finansutskottet

20 augusti 2018
Diarienummer: 2544-2017/18

Lägg till Ta bort

Investeringar avseende år 2018-2022

Finansutskottet

14 juni 2018
Diarienummer: 2222-2017/18

Lägg till Ta bort

Riksrevisionens uppföljningsrapport 2018

Finansutskottet

4 april 2018
Diarienummer: 1639-2017/18

Lägg till Ta bort

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Finansutskottet

12 mars 2018
Diarienummer: 1423-2017/18

Lägg till Ta bort

Framställning om nya regler om betaltjänster

Finansutskottet

9 mars 2018
Diarienummer: 1398-2017/18

Lägg till Ta bort
Paginering