Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Stöld av logotyp

Näringsutskottet

16 oktober 2018
Diarienummer: 477-2018/19

Lägg till Ta bort

Träff med utskottet för att få en möjlighet att redovisa utvecklingen av svensk export och investeringar det senaste året

Näringsutskottet

15 oktober 2018
Diarienummer: 458-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till konferensen Det nya totalförsvaret den 13 november 2018 i Hanaholmen, Finland

Försvarsutskottet

10 oktober 2018
Diarienummer: 325-2018/19

Lägg till Ta bort

Information från regeringen rörande subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättande av program för den inre marknaden, företagens konkurrenskraft inklusive små och medelstora företag och europeisk statistik, samt upphävande av förordningarna (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No

Näringsutskottet

10 oktober 2018
Diarienummer: 318-2018/19

Lägg till Ta bort

Hemställan om besök av försvarsutskottet vid Försvarshögskolans högre militära utbildningar

Försvarsutskottet

27 september 2018
Diarienummer: 27-2018/19

Lägg till Ta bort

Fråga om Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

Näringsutskottet

25 september 2018
Diarienummer: 14-2018/19

Lägg till Ta bort

Makuleras. Ärendet är dubbelregistrerat Se ärende dnr 14-2018/19

Näringsutskottet

21 september 2018
Diarienummer: 2691-2017/18

Lägg till Ta bort

Makulerat

Försvarsutskottet

18 september 2018
Diarienummer: 2668-2017/18

Lägg till Ta bort

Folk och Försvar studieresor

Försvarsutskottet

14 september 2018
Diarienummer: 2653-2017/18

Lägg till Ta bort

Rapport från EU:s informella försvarsministermöte i Wien den 29-30 augusti 2018

Försvarsutskottet

11 september 2018
Diarienummer: 2636-2017/18
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 15 kap. 1 § Utrikessekretess

Lägg till Ta bort