Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Information till utskottet om genomförande av exportstrategi

Näringsutskottet

26 mars 2018
Diarienummer: 1577-2017/18

Lägg till Ta bort

Besök vid TV4 och C more för information om verksamheten

Näringsutskottet

22 mars 2018
Diarienummer: 1546-2017/18

Lägg till Ta bort

Information från regeringen rörande subsidiaritetsprövning KOM(2017) 795 av förslag till förordning om efterlevnad och upprätthållande av harmoniserad unionslagstiftning för produkter (marknadskontrollförordningen)

Näringsutskottet

21 mars 2018
Diarienummer: 1532-2017/18

Lägg till Ta bort

Information från regeringen, inför möte i konkurrenskraftsrådet (KKR) den 12-13 mars 2018, den 8 mars 2018

Näringsutskottet

21 mars 2018
Diarienummer: 1529-2017/18

Lägg till Ta bort

Information från regeringen om det immaterialrättsliga och upphovsrättsliga området den 15 februari 2018

Näringsutskottet

21 mars 2018
Diarienummer: 1528-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om förslaget om energifrågor den 8 februari 2018

Näringsutskottet

21 mars 2018
Diarienummer: 1527-2017/18

Lägg till Ta bort

Information om panoramafrihet

Näringsutskottet

20 mars 2018
Diarienummer: 1507-2017/18

Lägg till Ta bort

Information om skyddstullar på stål och aluminium

Näringsutskottet

19 mars 2018
Diarienummer: 1493-2017/18

Lägg till Ta bort

Seminarium 10 april: Vad får vi till mat i morgon?

Näringsutskottet

19 mars 2018
Diarienummer: 1489-2017/18

Lägg till Ta bort

Artikel om elförsörjning

Näringsutskottet

12 mars 2018
Diarienummer: 1413-2017/18

Lägg till Ta bort