Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Beslut om vikarie som sektionschef vid systematiskt säkerhetsarbete

Riksdagsförvaltningen

16 juli 2018
Diarienummer: 2448-2017/18

Lägg till Ta bort

Signalskydd och beredskapspanering

Riksdagsförvaltningen

16 juli 2018
Diarienummer: 2447-2017/18

Lägg till Ta bort

Polisanmälan - förlust av dator m.m.

Riksdagsförvaltningen

12 juli 2018
Diarienummer: 2435-2017/18

Lägg till Ta bort

Begäran om entledigande från tjänst vid enheten ledamotsadministration

Riksdagsförvaltningen

11 juli 2018
Diarienummer: 2432-2017/18

Lägg till Ta bort

Begäran om entledigande från tjänst som biträdande säkerhetschef på säkerhetsenheten

Riksdagsförvaltningen

11 juli 2018
Diarienummer: 2429-2017/18

Lägg till Ta bort

Interpellation till landsbygdsministern med anledning av extrema torkan och dess sannolikt dramatiska konsekvenser för jordbruket

Riksdagsförvaltningen

11 juli 2018
Diarienummer: 2406-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef vid skatteutskottet

Riksdagsförvaltningen

9 juli 2018
Diarienummer: 2384-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef vid enheten riksdagstryck

Riksdagsförvaltningen

6 juli 2018
Diarienummer: 2382-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef på enheten it-produktion

Riksdagsförvaltningen

6 juli 2018
Diarienummer: 2376-2017/18

Lägg till Ta bort

Begäran om entledigande från tjänst som digital kommunikatör vid kommunikationsavdelningen

Riksdagsförvaltningen

6 juli 2018
Diarienummer: 2375-2017/18

Lägg till Ta bort