Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Muslimska barns sysselsättning

Konstitutionsutskottet

17 oktober 2018
Diarienummer: 511-2018/19

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om fiskemöjligheter för 2019 i Östersjön

Miljö- och jordbruksutskottet

9 oktober 2018
Diarienummer: 304-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till besök hos Riksrevisionen

Konstitutionsutskottet

4 oktober 2018
Diarienummer: 139-2018/19

Lägg till Ta bort

Regeringens användning av EU-sakråd

Konstitutionsutskottet

3 oktober 2018
Diarienummer: 137-2018/19

Lägg till Ta bort

Regeringskansliets upphandling

Konstitutionsutskottet

3 oktober 2018
Diarienummer: 136-2018/19

Lägg till Ta bort

Hanteringen av handlingar och digitala arbetsytor inom vissa arbetsgrupper i Regeringskansliet

Konstitutionsutskottet

3 oktober 2018
Diarienummer: 135-2018/19

Lägg till Ta bort

Remisser till Lagrådet

Konstitutionsutskottet

3 oktober 2018
Diarienummer: 134-2018/19

Lägg till Ta bort

Vissa förvaltningsärenden

Konstitutionsutskottet

3 oktober 2018
Diarienummer: 133-2018/19

Lägg till Ta bort

Regeringsprotokollen

Konstitutionsutskottet

3 oktober 2018
Diarienummer: 132-2018/19

Lägg till Ta bort

Synpunkter om rättsväsendet samt politiker och riksdagsledamöter

Konstitutionsutskottet

3 oktober 2018
Diarienummer: 128-2018/19

Lägg till Ta bort