Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Parlamentariskt årsmöte den 8 oktober 2018 i Bali Nusa Dua, Indonesien

Finansutskottet

10 juli 2018
Diarienummer: 2389-2017/18

Lägg till Ta bort

Synpunkter angående miljöförstöring

Miljö- och jordbruksutskottet

19 juni 2018
Diarienummer: 2265-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med finansutskottet den 19 juni 2018 om EU:s fleråriga budgetram 2021-2027

Finansutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2262-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om Kommissionens förslag till EU:s årsbudget för 2019

Finansutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2260-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om hållbara investeringar och en hållbar finansmarknad den 19 juni 2018

Finansutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2257-2017/18

Lägg till Ta bort

Upprop angående skyddsjakt på rovdjur

Miljö- och jordbruksutskottet

15 juni 2018
Diarienummer: 2244-2017/18

Lägg till Ta bort

Kapitalhöjningsdiskussioner i Europeiska investeringsbanken

Finansutskottet

15 juni 2018
Diarienummer: 2237-2017/18

Lägg till Ta bort

Direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter

Finansutskottet

15 juni 2018
Diarienummer: 2235-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om kommissionens förslag om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid för nya tunga fordon den 19 juni 2018

Miljö- och jordbruksutskottet

15 juni 2018
Diarienummer: 2224-2017/18

Lägg till Ta bort

Investeringar avseende år 2018-2022

Finansutskottet

14 juni 2018
Diarienummer: 2222-2017/18

Lägg till Ta bort