Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Förfrågan om att komma till ett utskottsmöte och informera om torv

Miljö- och jordbruksutskottet

7 mars 2018
Diarienummer: 1376-2017/18

Lägg till Ta bort

Information om miljöpåverkan via fiskodlingar

Miljö- och jordbruksutskottet

7 mars 2018
Diarienummer: 1375-2017/18

Lägg till Ta bort

Möte "8th World Water Forum" den 18-23 mars 2018 i Brasilien

Miljö- och jordbruksutskottet

7 mars 2018
Diarienummer: 1371-2017/18

Lägg till Ta bort

Begäran om överläggning med regeringen (Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet) Lätta fordon, plaststrategi och dricksvatten

Miljö- och jordbruksutskottet

28 februari 2018
Diarienummer: 1317-2017/18

Lägg till Ta bort

Besök från Livsmedelsverket den 19 april 2018

Miljö- och jordbruksutskottet

19 februari 2018
Diarienummer: 1231-2017/18

Lägg till Ta bort

Besök från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) den 15 maj 2018

Miljö- och jordbruksutskottet

19 februari 2018
Diarienummer: 1230-2017/18

Lägg till Ta bort

Besök från Formas den 1 mars 2018

Miljö- och jordbruksutskottet

19 februari 2018
Diarienummer: 1229-2017/18

Lägg till Ta bort

Besök från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) den 7 juni 2018

Miljö- och jordbruksutskottet

19 februari 2018
Diarienummer: 1228-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen, Miljö- och energidepartementet, om EU:s långsiktiga klimatmål till 2050

Miljö- och jordbruksutskottet

14 februari 2018
Diarienummer: 1206-2017/18

Lägg till Ta bort

Länsresa den 27-29 maj 2018

Miljö- och jordbruksutskottet

2 februari 2018
Diarienummer: 1124-2017/18

Lägg till Ta bort
Paginering