Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Granskning av hemställan om att KU ska granska regeringens beslut om att köpa in luftvärnssystemet Patriot

Konstitutionsutskottet

14 december 2017
Diarienummer: 784-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskningsanmälan om Utrikesdepartementets hantering av allmänna handlingar

Konstitutionsutskottet

4 december 2017
Diarienummer: 713-2017/18

Lägg till Ta bort

Lagrådsremiss om tystnadsplikt i riksdagen

Konstitutionsutskottet

23 november 2017
Diarienummer: 635-2017/18

Lägg till Ta bort

Anmälan mot Riksdagens ombudsmän (JO) för underlåtenhet att granska ett ärende som gäller myndighetsutövning

Konstitutionsutskottet

23 november 2017
Diarienummer: 629-2017/18

Lägg till Ta bort

Synpunkter om domarkåren

Konstitutionsutskottet

22 november 2017
Diarienummer: 624-2017/18

Lägg till Ta bort

Anmälan av inrikes- och justitieminister för hets mot folkgrupp

Konstitutionsutskottet

17 november 2017
Diarienummer: 595-2017/18

Lägg till Ta bort

Kritik mot Riksdagens ombudsmän (JO) rörande deras kontroll av statsapparaten

Konstitutionsutskottet

17 november 2017
Diarienummer: 591-2017/18

Lägg till Ta bort

Skrivelse om Kävlinge kommun

Konstitutionsutskottet

17 november 2017
Diarienummer: 585-2017/18

Lägg till Ta bort

Forskarhearing - Nya svenskar och demokratin - den 16 november 2017

Konstitutionsutskottet

15 november 2017
Diarienummer: 561-2017/18

Lägg till Ta bort

Hantering av lagförslag som handlar om databaslagstiftning

Konstitutionsutskottet

13 november 2017
Diarienummer: 542-2017/18

Lägg till Ta bort