Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Utskottspresidier

Finansutskottet

20 augusti 2018
Diarienummer: 2544-2017/18

Lägg till Ta bort

Parlamentariskt årsmöte den 8 oktober 2018 i Bali Nusa Dua, Indonesien

Finansutskottet

10 juli 2018
Diarienummer: 2389-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med finansutskottet den 19 juni 2018 om EU:s fleråriga budgetram 2021-2027

Finansutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2262-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om Kommissionens förslag till EU:s årsbudget för 2019

Finansutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2260-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om hållbara investeringar och en hållbar finansmarknad den 19 juni 2018

Finansutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2257-2017/18

Lägg till Ta bort

Kapitalhöjningsdiskussioner i Europeiska investeringsbanken

Finansutskottet

15 juni 2018
Diarienummer: 2237-2017/18

Lägg till Ta bort

Direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter

Finansutskottet

15 juni 2018
Diarienummer: 2235-2017/18

Lägg till Ta bort

Investeringar avseende år 2018-2022

Finansutskottet

14 juni 2018
Diarienummer: 2222-2017/18

Lägg till Ta bort

Extra ändringsbudget för 2018 - ny möjlighet till uppehållstillstånd

Finansutskottet

8 maj 2018
Diarienummer: 1887-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning och information om aktuella EU-frågor den 10 april 2018

Finansutskottet

10 april 2018
Diarienummer: 1679-2017/18

Lägg till Ta bort
Paginering