Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Informellt möte mellan EUs stats-och regeringschefer, i Europeiska rådet den 16 maj 2018

EU-nämnden

21 maj 2018
Diarienummer: 1990-2017/18

Lägg till Ta bort

Utrikes frågor - utveckling (FAC utveckling), rådsmöte den 22 maj 2018

EU-nämnden

15 maj 2018
Diarienummer: 1953-2017/18

Lägg till Ta bort

Utrikes frågor - handel (FAC handel), rådsmöte den 22 maj 2018

EU-nämnden

15 maj 2018
Diarienummer: 1951-2017/18
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 15 kap. 1 § Utrikessekretess

Lägg till Ta bort

Utbildning, ungdom, kultur och idrott, (UUKI), rådsmöte den 22-23 maj 2018

EU-nämnden

15 maj 2018
Diarienummer: 1950-2017/18

Lägg till Ta bort

Minnesanteckningar från informellt Ekofinrådsmöte i Sofia 27-28 april 2018

EU-nämnden

15 maj 2018
Diarienummer: 1949-2017/18
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 15 kap. 1 § Utrikessekretess

Lägg till Ta bort

Informellt utvecklingsministermöte i Bryssel (FAC UTV) den 20 februari 2018

EU-nämnden

15 maj 2018
Diarienummer: 1946-2017/18
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 15 kap. 1 § Utrikessekretess

Lägg till Ta bort

Inbjudan till interparlamentarisk konferens "Through the idea of EU towards peace and development" i Belgrad, Serbien den 11-12 maj 2018

EU-nämnden

8 maj 2018
Diarienummer: 1892-2017/18

Lägg till Ta bort

Allmänna frågor, art. 50 (GAC, art. 50), rådsmöte den 14 maj 2018

EU-nämnden

4 maj 2018
Diarienummer: 1873-2017/18
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 15 kap. 1 § Utrikessekretess

Lägg till Ta bort

Allmänna frågor (GAC), rådsmöte den 14 maj 2018

EU-nämnden

4 maj 2018
Diarienummer: 1872-2017/18
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 15 kap. 1 § Utrikessekretess

Lägg till Ta bort

Informellt ministermöte i Sofia den 17-18 april (Epsco)

EU-nämnden

25 april 2018
Diarienummer: 1809-2017/18

Lägg till Ta bort