Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Klagomål angående onödigt krav på AT-tjänstgöring för läkare och tandläkare

Konstitutionsutskottet

17 juli 2018
Diarienummer: 2452-2017/18

Lägg till Ta bort

Klagomål ställt till talmannen angående onödigt krav på AT-tjänstgöring för läkare och tandläkare

Riksdagen

17 juli 2018
Diarienummer: 2451-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget om europeiskt instrument för kärnsäkerhet

Försvarsutskottet

16 juli 2018
Diarienummer: 2450-2017/18

Lägg till Ta bort

Synpunkter angående maktövergrepp på polismyndighet

Justitieutskottet

16 juli 2018
Diarienummer: 2449-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som sektionschef vid systematiskt säkerhetsarbete

Riksdagsförvaltningen

16 juli 2018
Diarienummer: 2448-2017/18

Lägg till Ta bort

Signalskydd och beredskapspanering

Riksdagsförvaltningen

16 juli 2018
Diarienummer: 2447-2017/18

Lägg till Ta bort

Klagomål angående leverans från PostNord

Konstitutionsutskottet

16 juli 2018
Diarienummer: 2446-2017/18

Lägg till Ta bort

Valobservation vid Bosnien och Hercegovina den 7 oktober 2018

Riksdagen

13 juli 2018
Diarienummer: 2445-2017/18

Lägg till Ta bort

Valobservation vid USA den 6 november 2018

Riksdagen

13 juli 2018
Diarienummer: 2444-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till ukrainska Diaspora ungdom Forum "Kiev 2018" och 2:a kongressen Skumo den 27 augusti 2018 i Kiev

Riksdagen

13 juli 2018
Diarienummer: 2443-2017/18

Lägg till Ta bort