Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Granskningsrapport RiR 2018:33 jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken - ett outnyttjat verktyg

18 december 2018
Diarienummer: 1173-2018/19

Lägg till Ta bort

Brev angående det lagda förslaget till besparingar på Kulturrådets budget

18 december 2018
Diarienummer: 1171-2018/19

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef vid enheten it-utveckling

18 december 2018
Diarienummer: 1170-2018/19

Lägg till Ta bort

Problem om investeringsstödet snabbstoppas

18 december 2018
Diarienummer: 1165-2018/19

Lägg till Ta bort

Synpunkter med anledning av analys- och utvärderingsutredningens betänkande (SOU 2018:79)

17 december 2018
Diarienummer: 1163-2018/19

Lägg till Ta bort

Skrivelsen om svenskarna fascistiska och nazistiska attityden

17 december 2018
Diarienummer: 1162-2018/19

Lägg till Ta bort

Begäran om entledigande från tjänst på EU-nämndens kansli

17 december 2018
Diarienummer: 1160-2018/19

Lägg till Ta bort

Talmannen bryter mot konstitutionen

17 december 2018
Diarienummer: 1159-2018/19

Lägg till Ta bort

Förfrågan angående riksdagsledamots uttalande på Facebook i samband med incident

17 december 2018
Diarienummer: 1158-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till möte den 24 januari 2019 i Stockholm

17 december 2018
Diarienummer: 1155-2018/19

Lägg till Ta bort