Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Förfrågan om besök angående motion om Turkiets utveckling

Socialförsäkringsutskottet

16 mars 2018
Diarienummer: 1479-2017/18

Lägg till Ta bort

Förfrågan om besök av artister från Nepal den 4 juni 2018

Kulturutskottet

16 mars 2018
Diarienummer: 1478-2017/18

Lägg till Ta bort

Vädjan om hjälp gällande omhändertagande av barn

Konstitutionsutskottet

16 mars 2018
Diarienummer: 1477-2017/18

Lägg till Ta bort

Vem kan kalla till förhör

Konstitutionsutskottet

16 mars 2018
Diarienummer: 1476-2017/18

Lägg till Ta bort

Förfrågan om möte gällande infrastrukturssatsningar

Trafikutskottet

15 mars 2018
Diarienummer: 1472-2017/18

Lägg till Ta bort

Missnöjesyttring gällande JO

Konstitutionsutskottet

15 mars 2018
Diarienummer: 1471-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdrag som riksdagsledamot

Riksdagen

15 mars 2018
Diarienummer: 1470-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdrag som riksdagsledamot

Riksdagen

15 mars 2018
Diarienummer: 1469-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RiR 2018:06 - Livsmedels- och läkemedelsförsörjning - samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner

Riksdagen

15 mars 2018
Diarienummer: 1467-2017/18

Lägg till Ta bort

Nytt kassa- och lagerhanteringssystem

Riksdagsförvaltningen

15 mars 2018
Diarienummer: 1466-2017/18

Lägg till Ta bort