Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Förslag till ny regering

Riksdagen

19 september 2018
Diarienummer: 2679-2017/18

Lägg till Ta bort

Polisanmälan - stöld av tavlor

Riksdagsförvaltningen

19 september 2018
Diarienummer: 2678-2017/18

Lägg till Ta bort

Petition för stoppa obligatorisk public service -skatt

Kulturutskottet

19 september 2018
Diarienummer: 2677-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RiR 2018:24 - oklara effekter av investeringsstödet till byggande av särskilt boende för äldre

Riksdagen

19 september 2018
Diarienummer: 2675-2017/18

Lägg till Ta bort

Valberedningens sammansättning

Riksdagen

18 september 2018
Diarienummer: 2674-2017/18

Lägg till Ta bort

Tack för inbjudan till riksdagen

Riksdagen

18 september 2018
Diarienummer: 2673-2017/18

Lägg till Ta bort

Rapport för utvärdering av Kemikalieskattens effekter efter ett års ikraftträdande

Skatteutskottet

18 september 2018
Diarienummer: 2671-2017/18

Lägg till Ta bort

Brev för kännedom som finansutskottet i Nederländernas representanthus skickat till berörda ledamöter i USA:s kongress om dubbelbeskattning

Skatteutskottet

18 september 2018
Diarienummer: 2670-2017/18

Lägg till Ta bort

Informellt möte med EUs stats-och regeringschefer den 19-20 september

EU-nämnden

18 september 2018
Diarienummer: 2669-2017/18

Lägg till Ta bort

Makulerat

Försvarsutskottet

18 september 2018
Diarienummer: 2668-2017/18

Lägg till Ta bort