Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Information till riksdagen om regeringens bedömning av förenligheten med subsidiaritetsprincipen av förslaget till förordning för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) för perioden 2021-2027

Arbetsmarknadsutskottet

13 juni 2018
Diarienummer: 2196-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan gällande ESF+ för perioden 2021-2027

Arbetsmarknadsutskottet

12 juni 2018
Diarienummer: 2195-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till förordning om ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, för åren 2021-27, samt förslag till beslut om upprättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa

Utbildningsutskottet

12 juni 2018
Diarienummer: 2194-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till rymdprogram för Europeiska unionen

Utbildningsutskottet

12 juni 2018
Diarienummer: 2193-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till nytt Erasmus-program

Utbildningsutskottet

12 juni 2018
Diarienummer: 2192-2017/18

Lägg till Ta bort

Skrivelse om att få talmannens foto med autograf

Riksdagen

12 juni 2018
Diarienummer: 2190-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till det 15 årsmöte i Kiev, Ukraina den 13-15 september 2018

Riksdagen

12 juni 2018
Diarienummer: 2189-2017/18

Lägg till Ta bort

Järnväg

Trafikutskottet

12 juni 2018
Diarienummer: 2188-2017/18

Lägg till Ta bort

Jordbruk och fiske (JoF), rådsmöte den 18 juni 2018

EU-nämnden

12 juni 2018
Diarienummer: 2186-2017/18

Lägg till Ta bort

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård (Epsco), rådsmöte den 21-22 juni 2018

EU-nämnden

12 juni 2018
Diarienummer: 2185-2017/18

Lägg till Ta bort