Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Transport, telekom och energi (TTE), rådsmöte den 19 december 2018

10 december 2018
Diarienummer: 1080-2018/19

Lägg till Ta bort

Miljö, rådsmöte den 20 december 2018

10 december 2018
Diarienummer: 1079-2018/19

Lägg till Ta bort

Jordbruk och fiske (JoF), rådsmöte den 17-18 december 2018

10 december 2018
Diarienummer: 1078-2018/19

Lägg till Ta bort

Överläggning angående förslag om inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och avisering (BMVI) samt inrättande av Fonden för inre säkerhet (ISF) den 11 december 2018

10 december 2018
Diarienummer: 1077-2018/19

Lägg till Ta bort

Skrivelse angående trafikförsäkring för cyklister

10 december 2018
Diarienummer: 1076-2018/19

Lägg till Ta bort

Synpunkter angående bankernas kundkännedom

10 december 2018
Diarienummer: 1075-2018/19

Lägg till Ta bort

Information angående situationen mellan den Ryska federationen och Ukraina

10 december 2018
Diarienummer: 1073-2018/19

Lägg till Ta bort

Offert samt bekräftelse av offert angående informationsmaterial till ledamöter

10 december 2018
Diarienummer: 1071-2018/19

Lägg till Ta bort

Uppmaning att Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skola även ska gälla fritidshem

10 december 2018
Diarienummer: 1068-2018/19

Lägg till Ta bort

Förfrågan om besök i utskottet för att presentera verksamheten

10 december 2018
Diarienummer: 1067-2018/19

Lägg till Ta bort