Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Förfrågan från Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Arbetsmarknadsutskottet

16 oktober 2018
Diarienummer: 488-2018/19

Lägg till Ta bort

Avropsberättigad i ramavtalsupphandlingen Flygresor inrikes, kompletterande linjer

Riksdagsförvaltningen

16 oktober 2018
Diarienummer: 487-2018/19

Lägg till Ta bort

Avropsavtal IR-tjänster enligt internrevisionsplan

Riksdagsförvaltningen

16 oktober 2018
Diarienummer: 486-2018/19

Lägg till Ta bort

Gratulationsbrev till förste vice talman

Riksdagen

16 oktober 2018
Diarienummer: 485-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till en interparlamentarisk konferens om konsultationer med allmänheten om EU den 8 november 2018 i Paris

Riksdagen

16 oktober 2018
Diarienummer: 483-2018/19

Lägg till Ta bort

Seminarium och föredrag om framväxande teknologier och internationell säkerhet den 19 september 2018

Utrikesutskottet

16 oktober 2018
Diarienummer: 482-2018/19

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

Riksdagsförvaltningen

16 oktober 2018
Diarienummer: 481-2018/19

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

Riksdagsförvaltningen

16 oktober 2018
Diarienummer: 480-2018/19

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

Riksdagsförvaltningen

16 oktober 2018
Diarienummer: 479-2018/19

Lägg till Ta bort

Synpunkter angående kortare arbetsvecka

Arbetsmarknadsutskottet

16 oktober 2018
Diarienummer: 478-2018/19

Lägg till Ta bort