Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Begäran om entledigande från tjänst vid juridiska enheten

8 januari 2019
Diarienummer: 1247-2018/19

Lägg till Ta bort

Makulerat ärende

8 januari 2019
Diarienummer: 1243-2018/19

Lägg till Ta bort

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

8 januari 2019
Diarienummer: 1242-2018/19

Lägg till Ta bort

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 6:5 Stöd till politiska partier

8 januari 2019
Diarienummer: 1241-2018/19

Lägg till Ta bort

Skrivelse från SKL och regionerna inför utformningen av Socialfonden för perioden 2021-2027

7 januari 2019
Diarienummer: 1240-2018/19

Lägg till Ta bort

Klagomål mot JO

7 januari 2019
Diarienummer: 1237-2018/19

Lägg till Ta bort

Synpunkter angående kriminalitet i Sätra

7 januari 2019
Diarienummer: 1236-2018/19

Lägg till Ta bort

Behandling av sköldkörtelsjukdomar

7 januari 2019
Diarienummer: 1235-2018/19

Lägg till Ta bort

Budskap från påven gällande firandet av världsfredsdagen den 1 januari 2019

7 januari 2019
Diarienummer: 1234-2018/19

Lägg till Ta bort

Anmälan angående migrationsavtalet i Marrakesh och brott mot grundlagen

7 januari 2019
Diarienummer: 1233-2018/19

Lägg till Ta bort