Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Tystnadskultur och mobbning på myndighet

Konstitutionsutskottet

10 januari 2018
Diarienummer: 935-2017/18

Lägg till Ta bort

Yttrande inför handläggning av proposition 2017/18:49 om mediegrundlagar

Konstitutionsutskottet

9 januari 2018
Diarienummer: 934-2017/18

Lägg till Ta bort

Resolution gällande situationen för folkgruppen Rohingya

Riksdagen

9 januari 2018
Diarienummer: 933-2017/18

Lägg till Ta bort

Förslag om biluttagning inom försvaret

Försvarsutskottet

9 januari 2018
Diarienummer: 930-2017/18

Lägg till Ta bort

Synpunkter på företag i Solna

Socialutskottet

9 januari 2018
Diarienummer: 929-2017/18

Lägg till Ta bort

Utrikesdepartementets (UD) folkrättsdag den 1 februari 2018

Utrikesutskottet

9 januari 2018
Diarienummer: 928-2017/18

Lägg till Ta bort

Rättsliga och inrikesfrågor (RIF), informellt ministermöte den 25-26 januari 2018

EU-nämnden

8 januari 2018
Diarienummer: 926-2017/18

Lägg till Ta bort

Europeiska rådet den 14-15 december 2017

EU-nämnden

8 januari 2018
Diarienummer: 925-2017/18

Lägg till Ta bort

Manipulation av fakta i domslut

Konstitutionsutskottet

8 januari 2018
Diarienummer: 924-2017/18

Lägg till Ta bort

Entledigande från tjänst vid fastighetsenheten

Riksdagsförvaltningen

8 januari 2018
Diarienummer: 923-2017/18

Lägg till Ta bort