Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Information från regeringen rörande subsidiaritetsprövning KOM(2017) 795 av förslag till förordning om efterlevnad och upprätthållande av harmoniserad unionslagstiftning för produkter (marknadskontrollförordningen)

Näringsutskottet

21 mars 2018
Diarienummer: 1532-2017/18

Lägg till Ta bort

Rapport om fördömande av rysk politisk förföljelse i Ukraina

Riksdagen

21 mars 2018
Diarienummer: 1530-2017/18

Lägg till Ta bort

Information från regeringen, inför möte i konkurrenskraftsrådet (KKR) den 12-13 mars 2018, den 8 mars 2018

Näringsutskottet

21 mars 2018
Diarienummer: 1529-2017/18

Lägg till Ta bort

Information från regeringen om det immaterialrättsliga och upphovsrättsliga området den 15 februari 2018

Näringsutskottet

21 mars 2018
Diarienummer: 1528-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om förslaget om energifrågor den 8 februari 2018

Näringsutskottet

21 mars 2018
Diarienummer: 1527-2017/18

Lägg till Ta bort

Informations- och diskussionskväll den 27 mars 2018

Försvarsutskottet

21 mars 2018
Diarienummer: 1526-2017/18

Lägg till Ta bort

Besök i utskottet från Stortinget under 2018

Trafikutskottet

21 mars 2018
Diarienummer: 1525-2017/18

Lägg till Ta bort

Inför beredning av motion 2017 18 3466

Utbildningsutskottet

20 mars 2018
Diarienummer: 1522-2017/18

Lägg till Ta bort

Uppmaning till riksdagen att avvakta med ratificeringen av handelsavtalet mellan EU och Kanada (Ceta)

Utrikesutskottet

20 mars 2018
Diarienummer: 1521-2017/18

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

20 mars 2018
Diarienummer: 1520-2017/18

Lägg till Ta bort