Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Sammanställning av antalet ärenden som avgjorts vid regeringssammanträden år 2017

Konstitutionsutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2258-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om hållbara investeringar och en hållbar finansmarknad den 19 juni 2018

Finansutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2257-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som sektionschef bevakning

Riksdagsförvaltningen

18 juni 2018
Diarienummer: 2256-2017/18

Lägg till Ta bort

Möte mellan konstitutionsutskottet och landshövdingarna den 14 juni 2018

Konstitutionsutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2255-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till besök på Riksrevisionen efter valet 2018

Kulturutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2253-2017/18

Lägg till Ta bort

Val av ordförande, vice ordförande och ledamöter i Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Riksdagen

18 juni 2018
Diarienummer: 2252-2017/18

Lägg till Ta bort

Klagomål angående höjt arvode till riksdagsledamöterna

Riksdagsförvaltningen

18 juni 2018
Diarienummer: 2250-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef på Socialförsäkringsutskottets kansli

Riksdagsförvaltningen

18 juni 2018
Diarienummer: 2249-2017/18

Lägg till Ta bort

Klagomål om direktiv till migrationsverket

Socialförsäkringsutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2248-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RIR 2018:17 - Skyddet av värdefull skog

Riksdagen

18 juni 2018
Diarienummer: 2247-2017/18

Lägg till Ta bort