Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

De estetiska ämnenas minskade utrymme på gymnasiet

Utbildningsutskottet

18 april 2018
Diarienummer: 1757-2017/18

Lägg till Ta bort

Förslag om kostkunskap i landet m.m.

Utbildningsutskottet

26 mars 2018
Diarienummer: 1578-2017/18

Lägg till Ta bort

Åsikter om svenska skolan

Utbildningsutskottet

23 mars 2018
Diarienummer: 1565-2017/18

Lägg till Ta bort

Inför beredning av motion 2017 18 3466

Utbildningsutskottet

20 mars 2018
Diarienummer: 1522-2017/18

Lägg till Ta bort

Inför utskottets diskussion om det så kallade "Seyfo", händelserna i Turkiet 1915

Utbildningsutskottet

20 mars 2018
Diarienummer: 1517-2017/18

Lägg till Ta bort

Förfrågan om medverkan i Skolverkets Vux-konferens 26/10 med anledning av att Komvux fyller 50 år

Utbildningsutskottet

13 mars 2018
Diarienummer: 1436-2017/18

Lägg till Ta bort

Formella krav på skolledare

Utbildningsutskottet

7 mars 2018
Diarienummer: 1370-2017/18

Lägg till Ta bort

Fråga om beslut om privatiseringar i Stockholm

Utbildningsutskottet

21 februari 2018
Diarienummer: 1252-2017/18

Lägg till Ta bort

Information om Utrikesförvaltningens budget 2018

Utbildningsutskottet

19 februari 2018
Diarienummer: 1227-2017/18

Lägg till Ta bort

Presentation om utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor (U2017:02)

Utbildningsutskottet

15 februari 2018
Diarienummer: 1213-2017/18

Lägg till Ta bort
Paginering