Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Synpunkter på riksdagens avslag avseende regeringens proposition U2017/0357/GV3, gällande återinförandet av ett estetiskt ämne i gymnasieskolan

Utbildningsutskottet

8 oktober 2018
Diarienummer: 188-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till besök på Riksrevisionen

Utbildningsutskottet

4 oktober 2018
Diarienummer: 149-2018/19

Lägg till Ta bort

Förslag på ändrad skoltid

Utbildningsutskottet

1 oktober 2018
Diarienummer: 60-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till elevhälsans ledningskonferens 26-27 september 2018 på Stockholm Waterfront

Utbildningsutskottet

23 augusti 2018
Diarienummer: 2558-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till förordning om ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, för åren 2021-27, samt förslag till beslut om upprättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa

Utbildningsutskottet

12 juni 2018
Diarienummer: 2194-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till rymdprogram för Europeiska unionen

Utbildningsutskottet

12 juni 2018
Diarienummer: 2193-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till nytt Erasmus-program

Utbildningsutskottet

12 juni 2018
Diarienummer: 2192-2017/18

Lägg till Ta bort

Elever med starkt behov av särskilt stöd

Utbildningsutskottet

7 juni 2018
Diarienummer: 2148-2017/18

Lägg till Ta bort

Oacceptabelt att nationella prov läcker ut i förväg

Utbildningsutskottet

18 maj 2018
Diarienummer: 1986-2017/18

Lägg till Ta bort

EU-information om framtiden för europeisk rymdpolicy

Utbildningsutskottet

14 maj 2018
Diarienummer: 1934-2017/18

Lägg till Ta bort