Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Synpunkter på riksdagens avslag avseende regeringens proposition U2017/0357/GV3, gällande återinförandet av ett estetiskt ämne i gymnasieskolan

Utbildningsutskottet

8 oktober 2018
Diarienummer: 188-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till besök på Riksrevisionen

Utbildningsutskottet

4 oktober 2018
Diarienummer: 149-2018/19

Lägg till Ta bort

Förslag på ändrad skoltid

Utbildningsutskottet

1 oktober 2018
Diarienummer: 60-2018/19

Lägg till Ta bort

EU-information om forskning och innovation i perspektiv av förslaget till flerårig budgetram

Utbildningsutskottet

11 maj 2018
Diarienummer: 1920-2017/18

Lägg till Ta bort

Information om Utrikesförvaltningens budget 2018

Utbildningsutskottet

19 februari 2018
Diarienummer: 1227-2017/18

Lägg till Ta bort

Kartläggning av insatser kring skolans arbete för att förebygga och hantera kränkningar som begås via nätet

Utbildningsutskottet

17 januari 2018
Diarienummer: 979-2017/18

Lägg till Ta bort

Förslag för att underlätta studier

Utbildningsutskottet

6 december 2017
Diarienummer: 728-2017/18

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om ansatsen till målinriktade insatser i det nionde ramprogrammet för forskning den 14 november 2017

Utbildningsutskottet

9 november 2017
Diarienummer: 507-2017/18

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om utkast till rådsslutsatser om den preliminära utvärderingen av Horisont 2020 den 14 november 2017

Utbildningsutskottet

9 november 2017
Diarienummer: 506-2017/18

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om vägen framåt för EU:s rymdprogram den 14 november 2017

Utbildningsutskottet

9 november 2017
Diarienummer: 505-2017/18

Lägg till Ta bort
Paginering