Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Korrigering av utbildningsplatser till verklig prestationsnivå

Utbildningsutskottet

18 januari 2018
Diarienummer: 997-2017/18

Lägg till Ta bort

Förslag för att underlätta studier

Utbildningsutskottet

6 december 2017
Diarienummer: 728-2017/18

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om ansatsen till målinriktade insatser i det nionde ramprogrammet för forskning den 14 november 2017

Utbildningsutskottet

9 november 2017
Diarienummer: 507-2017/18

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om utkast till rådsslutsatser om den preliminära utvärderingen av Horisont 2020 den 14 november 2017

Utbildningsutskottet

9 november 2017
Diarienummer: 506-2017/18

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om vägen framåt för EU:s rymdprogram den 14 november 2017

Utbildningsutskottet

9 november 2017
Diarienummer: 505-2017/18

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om utkast till rådsslutsatser om halvtidsutvärderingen av jordobservationsprogrammet Copernicus den 14 november 2017

Utbildningsutskottet

9 november 2017
Diarienummer: 504-2017/18

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om en ny EU-agenda för högre utbildning den 26 oktober 2017

Utbildningsutskottet

23 oktober 2017
Diarienummer: 366-2017/18

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om meddelandet "Utveckling av skolan och utbildning av hög kvalitet för en bra start i livet" den 26 oktober 2017

Utbildningsutskottet

23 oktober 2017
Diarienummer: 365-2017/18

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om uppföljning av examinerade från högskola och yrkesutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå den 26 oktober 2017

Utbildningsutskottet

23 oktober 2017
Diarienummer: 364-2017/18

Lägg till Ta bort

EU-information av Utbildningsdepartementet om informella EU-ESA mötet den 7 november 2017 i Tallinn

Utbildningsutskottet

16 oktober 2017
Diarienummer: 305-2017/18

Lägg till Ta bort
Paginering