Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Lösningar på klimatförändringen

Näringsutskottet

12 januari 2018
Diarienummer: 957-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till näringsutskottet från regeringen den 14 december om förslag på det upphovsrättsliga området

Näringsutskottet

20 december 2017
Diarienummer: 869-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens överläggning med näringsutskottet om förslaget om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i EU den 14 december 2017

Näringsutskottet

20 december 2017
Diarienummer: 868-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens överläggning med näringsutskottet om förslaget om ändrat gasmarknadsdirektiv den 14 december 2017

Näringsutskottet

20 december 2017
Diarienummer: 867-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till näringsutskottet från regeringen inför möte i rådet Transport, telekommunikation, energi (TTE-energi) den 18 december 2017

Näringsutskottet

20 december 2017
Diarienummer: 861-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till näringsutskottet från regeringen inför möte i rådet för utrikes frågor - handel (FAC-handel) den 10-13 december 2017

Näringsutskottet

20 december 2017
Diarienummer: 859-2017/18

Lägg till Ta bort

Besök av Stortingets näringskommitté den 25 januari 2018

Näringsutskottet

23 november 2017
Diarienummer: 633-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om förslaget om en digital portal den 23 november 2017

Näringsutskottet

21 november 2017
Diarienummer: 615-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om förslaget om åtgärder mot geoblockering den 16 november 2017

Näringsutskottet

21 november 2017
Diarienummer: 614-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till näringsutskottet från regeringen inför möte i rådet för konkurrenskraftsfrågor den 30 november-1 december 2017

Näringsutskottet

21 november 2017
Diarienummer: 613-2017/18

Lägg till Ta bort
Paginering