Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Högsta domstolens verksamhetsberättelse 2017

Konstitutionsutskottet

16 januari 2018
Diarienummer: 975-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskning av talepunkter som av Utrikesdepartementet tillsänts Sveriges utrikes beskickningar avseende Försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys

Konstitutionsutskottet

16 januari 2018
Diarienummer: 973-2017/18

Lägg till Ta bort

Anmälan gällande brottsmisstankar om outredda olagligheter

Konstitutionsutskottet

15 januari 2018
Diarienummer: 962-2017/18

Lägg till Ta bort

Ändrade mediegrundlagar id-nummer SOU 2016:58

Konstitutionsutskottet

12 januari 2018
Diarienummer: 958-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskning av statsråds ageranden i fråga om åldersbedömning i asylärenden

Konstitutionsutskottet

10 januari 2018
Diarienummer: 943-2017/18

Lägg till Ta bort

Klagomål mot tjänsteman hos Riksdagens ombudsmän (JO)

Konstitutionsutskottet

10 januari 2018
Diarienummer: 939-2017/18

Lägg till Ta bort

Yttrande inför handläggning av propositionen 2017/18:59 om utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

Konstitutionsutskottet

10 januari 2018
Diarienummer: 936-2017/18

Lägg till Ta bort

Tystnadskultur och mobbning på myndighet

Konstitutionsutskottet

10 januari 2018
Diarienummer: 935-2017/18

Lägg till Ta bort

Yttrande inför handläggning av proposition 2017/18:49 om mediegrundlagar

Konstitutionsutskottet

9 januari 2018
Diarienummer: 934-2017/18

Lägg till Ta bort

Manipulation av fakta i domslut

Konstitutionsutskottet

8 januari 2018
Diarienummer: 924-2017/18

Lägg till Ta bort