Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Mord/dråp,stöld, övergrepp i rättssak, grov trolöshet mot huvudman staten m.m.

Justitieutskottet

15 oktober 2018
Diarienummer: 457-2018/19

Lägg till Ta bort

Synpunkter angående Högsta domstolens (HD) svar på frågor

Justitieutskottet

5 oktober 2018
Diarienummer: 157-2018/19

Lägg till Ta bort

Synpunkter om ekonomisk brottslighet ställd till polisen

Justitieutskottet

2 oktober 2018
Diarienummer: 67-2018/19

Lägg till Ta bort

Makulerat ärende

Justitieutskottet

3 augusti 2018
Diarienummer: 2505-2017/18

Lägg till Ta bort

Remiss angående Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)

Justitieutskottet

6 juli 2018
Diarienummer: 2378-2017/18

Lägg till Ta bort

Underlag till riksdagen om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

Justitieutskottet

14 juni 2018
Diarienummer: 2220-2017/18

Lägg till Ta bort

Frågor om justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU29 "En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet"

Justitieutskottet

22 maj 2018
Diarienummer: 2015-2017/18

Lägg till Ta bort

Frågor kring justitieutskottets betänkande om Lex Lisa

Justitieutskottet

22 maj 2018
Diarienummer: 2005-2017/18

Lägg till Ta bort

Kris inom Rättsmedicinalverket

Justitieutskottet

21 maj 2018
Diarienummer: 1999-2017/18

Lägg till Ta bort

Laglöshet i dagens samhälle

Justitieutskottet

11 maj 2018
Diarienummer: 1916-2017/18

Lägg till Ta bort
Paginering