Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Inbjudan till konferens könsrelaterade parlamenten för att garantera en effektiv jämställdhet mellan kvinnor och män: utbyte av bästa praxis bland de europeiska parlamenten den 17 september 2018

Riksdagen

20 juli 2018
Diarienummer: 2470-2017/18

Lägg till Ta bort

Uppdatering från Förenade Arabemiratens ambassad i Stockholm, om den pågående militära och humanitära operationen av koalitionen av arabstater i och kring Hodeida, Jemen

Riksdagen

20 juli 2018
Diarienummer: 2469-2017/18

Lägg till Ta bort

Begäran om entledigande som ersättare för riksdagsledamot

Riksdagen

19 juli 2018
Diarienummer: 2468-2017/18

Lägg till Ta bort

Begäran om aktuell debatt om skogsbränder

Riksdagen

19 juli 2018
Diarienummer: 2467-2017/18

Lägg till Ta bort

Rätten till självförsörjning

Socialutskottet

19 juli 2018
Diarienummer: 2466-2017/18

Lägg till Ta bort

Lägesinformation kring de pågående skogsbränderna

Riksdagen

19 juli 2018
Diarienummer: 2465-2017/18

Lägg till Ta bort

Interparlamentariskt EU-möte om kulturarv den 19-20 november 2018

Riksdagen

19 juli 2018
Diarienummer: 2464-2017/18

Lägg till Ta bort

Översändande av motiverade yttranden till Europaparlamentet

Riksdagen

19 juli 2018
Diarienummer: 2463-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till talmannen till möte angående att inrätta en delegation till kvinnornas ledande globala forum den 26-28 november i Reykavik

Riksdagen

19 juli 2018
Diarienummer: 2462-2017/18

Lägg till Ta bort

Skrivelse angående medborgerliga rättigheter inför riksdagsvalet 2018

Konstitutionsutskottet

18 juli 2018
Diarienummer: 2461-2017/18

Lägg till Ta bort