Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Tack för gott samarbete

Riksdagen

25 september 2018
Diarienummer: 17-2018/19

Lägg till Ta bort

Information (Berlin declaration and resolutions adopted by the OSCE Parliamentary assembly at the twenty-seventh annual session, Berlin 7-11 juli 2018)

Riksdagen

25 september 2018
Diarienummer: 16-2018/19

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef vid försvarsutskottets kansli

Riksdagsförvaltningen

25 september 2018
Diarienummer: 15-2018/19

Lägg till Ta bort

Fråga om Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

Näringsutskottet

25 september 2018
Diarienummer: 14-2018/19

Lägg till Ta bort

Anmälan till FNs säkerhetsråd m m

Konstitutionsutskottet

25 september 2018
Diarienummer: 13-2018/19

Lägg till Ta bort

Gratulationsbrev till riksdagens nya talman Samlingsärende

Riksdagen

25 september 2018
Diarienummer: 12-2018/19

Lägg till Ta bort

Avropsberättigad i ramavtalsupphandlingen Glasögon

Riksdagsförvaltningen

25 september 2018
Diarienummer: 11-2018/19

Lägg till Ta bort

Ansökan om ledighet

Riksdagen

25 september 2018
Diarienummer: 10-2018/19

Lägg till Ta bort

Ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), rådsmöte den 2 oktober 2018

EU-nämnden

25 september 2018
Diarienummer: 9-2018/19

Lägg till Ta bort

Dataskyddsombud för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Riksdagsförvaltningen

25 september 2018
Diarienummer: 8-2018/19

Lägg till Ta bort