Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Yttrande med anledning av motion 2017/18:1928 "Underlätta för internationellt biståndsarbete"

Utrikesutskottet

13 november 2017
Diarienummer: 545-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som avdelningschef för kammarkansliet

Riksdagsförvaltningen

13 november 2017
Diarienummer: 544-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som kanslichef vid kulturutskottet

Riksdagsförvaltningen

13 november 2017
Diarienummer: 535-2017/18

Lägg till Ta bort

Utställning i riksdagen i samband med minnesdag för Förintelsen 2018

Riksdagen

13 november 2017
Diarienummer: 533-2017/18

Lägg till Ta bort

Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta

Riksdagsförvaltningen

8 november 2017
Diarienummer: 503-2017/18

Lägg till Ta bort

Lagtext om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Utrikesutskottet

31 oktober 2017
Diarienummer: 432-2017/18

Lägg till Ta bort

Besök av EU:s chefsförhandlare för Brexit den 5 oktober 2017

Riksdagen

15 september 2017
Diarienummer: 67-2017/18

Lägg till Ta bort

Sterilisera katter gratis

Miljö- och jordbruksutskottet

13 september 2017
Diarienummer: 22-2017/18

Lägg till Ta bort

Underlag till ändring i 10 kap. 10 § inkomstskattelagen

Finansutskottet

9 november 2017
Diarienummer: 514-2017/18

Lägg till Ta bort

Saltspridning av riksväg 90 norr om Sollefteå

Miljö- och jordbruksutskottet

18 oktober 2017
Diarienummer: 334-2017/18

Lägg till Ta bort