Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till förordning om ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, för åren 2021-27, samt förslag till beslut om upprättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa

Utbildningsutskottet

12 juni 2018
Diarienummer: 2194-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till rymdprogram för Europeiska unionen

Utbildningsutskottet

12 juni 2018
Diarienummer: 2193-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till nytt Erasmus-program

Utbildningsutskottet

12 juni 2018
Diarienummer: 2192-2017/18

Lägg till Ta bort

Elever med starkt behov av särskilt stöd

Utbildningsutskottet

7 juni 2018
Diarienummer: 2148-2017/18

Lägg till Ta bort

Oacceptabelt att nationella prov läcker ut i förväg

Utbildningsutskottet

18 maj 2018
Diarienummer: 1986-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning om europeiska atomenergigemenskapens forskning och utbildningsprogram (2019-2020) som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 för forskning och innovation

Utbildningsutskottet

11 maj 2018
Diarienummer: 1919-2017/18

Lägg till Ta bort

Förslag på två förändringar gällande grundsärskola

Utbildningsutskottet

9 maj 2018
Diarienummer: 1910-2017/18

Lägg till Ta bort

Utkast "Från ord till handling - på väg mot en nationell biblioteksstrategi"

Utbildningsutskottet

9 maj 2018
Diarienummer: 1895-2017/18

Lägg till Ta bort

Gratulationer till den nya ordförande för utbildningutskottet

Utbildningsutskottet

4 maj 2018
Diarienummer: 1871-2017/18

Lägg till Ta bort

Presentation av Svenska rymdaktiebolaget

Utbildningsutskottet

30 april 2018
Diarienummer: 1843-2017/18

Lägg till Ta bort