Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Begäran om entledigande från tjänst som kommunikatör på enheten kommunikationsplanering

Riksdagsförvaltningen

19 september 2018
Diarienummer: 2684-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till förste vice talman och tredje vice talman till globalt toppmöte "Women.Peace Security" den 5 oktober 2018 i Kiev, Ukraina

Riksdagen

19 september 2018
Diarienummer: 2683-2017/18

Lägg till Ta bort

Klagomål angående JO-beslut

Konstitutionsutskottet

19 september 2018
Diarienummer: 2680-2017/18

Lägg till Ta bort

Förslag till ny regering

Riksdagen

19 september 2018
Diarienummer: 2679-2017/18

Lägg till Ta bort

Polisanmälan - stöld av tavlor

Riksdagsförvaltningen

19 september 2018
Diarienummer: 2678-2017/18

Lägg till Ta bort

Petition för att stoppa obligatorisk public service-skatt

Kulturutskottet

19 september 2018
Diarienummer: 2677-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RiR 2018:24 - oklara effekter av investeringsstödet till byggande av särskilt boende för äldre

Riksdagen

19 september 2018
Diarienummer: 2675-2017/18

Lägg till Ta bort

Valberedningens sammansättning

Riksdagen

18 september 2018
Diarienummer: 2674-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till riksdagen

Riksdagen

18 september 2018
Diarienummer: 2673-2017/18

Lägg till Ta bort

Rapport för utvärdering av Kemikalieskattens effekter efter ett års ikraftträdande

Skatteutskottet

18 september 2018
Diarienummer: 2671-2017/18

Lägg till Ta bort