Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Avsägelse från uppdrag som suppleant i EU-nämnden

Riksdagen

13 december 2017
Diarienummer: 782-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdrag som ledamot i krigsdelegationen

Riksdagen

13 december 2017
Diarienummer: 781-2017/18

Lägg till Ta bort

Entledigande från tjänst vid enheten för press, redaktion och utveckling

Riksdagsförvaltningen

13 december 2017
Diarienummer: 780-2017/18

Lägg till Ta bort

Offentlig utfrågning om "Vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning" den 25 januari 2018

Arbetsmarknadsutskottet

13 december 2017
Diarienummer: 779-2017/18

Lägg till Ta bort

Interparlamentarisk konferens om migration den 24 januari 2018 i Bryssel

Riksdagen

13 december 2017
Diarienummer: 777-2017/18

Lägg till Ta bort

Frågor om film till utskottets ledamöter

Kulturutskottet

13 december 2017
Diarienummer: 774-2017/18

Lägg till Ta bort

Stoppa obligatorisk public service-skatt

Kulturutskottet

13 december 2017
Diarienummer: 773-2017/18

Lägg till Ta bort

Förslag på val till ny justitieombudsman

Riksdagen

13 december 2017
Diarienummer: 772-2017/18

Lägg till Ta bort

Information till miljö- och jordbruksutskottet om ledtiderna för miljöprövning

Miljö- och jordbruksutskottet

12 december 2017
Diarienummer: 770-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RiR 2017:32 - Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

Riksdagen

12 december 2017
Diarienummer: 769-2017/18

Lägg till Ta bort