Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Förfrågan om sittande övergångsregering har befogenhet att underteckna FN:s Global compact för safe, orderly and regular migration

7 december 2018
Diarienummer: 1066-2018/19

Lägg till Ta bort

Information angående bok om Socialstyrelsens historia

7 december 2018
Diarienummer: 1065-2018/19

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

7 december 2018
Diarienummer: 1064-2018/19

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

7 december 2018
Diarienummer: 1063-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till IPEX styrelsemöte i Tallinn den 18 januari 2019

7 december 2018
Diarienummer: 1062-2018/19

Lägg till Ta bort

Inbjudan till Finlands självständighetsmottagning den 6 december 2018

7 december 2018
Diarienummer: 1061-2018/19

Lägg till Ta bort

Direktupphandling av workshop avseende processtöd med visualisering den 12 december 2018

7 december 2018
Diarienummer: 1060-2018/19

Lägg till Ta bort

Presentation av Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet

7 december 2018
Diarienummer: 1059-2018/19

Lägg till Ta bort

Synpunkter angående rökförbud på allmänna platser

7 december 2018
Diarienummer: 1058-2018/19

Lägg till Ta bort

Presentation av Skolforskningsinstitutets verksamhet

7 december 2018
Diarienummer: 1057-2018/19

Lägg till Ta bort