Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Inbjudan till middag den 30 maj 2018

Socialutskottet

21 maj 2018
Diarienummer: 1997-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till trafikutskottets offentliga utfrågning om anpassning av väg och järnväg till ett förändrat klimat den 7 juni 2018

Trafikutskottet

21 maj 2018
Diarienummer: 1993-2017/18

Lägg till Ta bort

Informellt möte mellan EUs stats-och regeringschefer, i Europeiska rådet den 16 maj 2018

EU-nämnden

21 maj 2018
Diarienummer: 1990-2017/18

Lägg till Ta bort

Entledigande från tjänst vid fastighetsenheten

Riksdagsförvaltningen

18 maj 2018
Diarienummer: 1989-2017/18

Lägg till Ta bort

Anmälan till granskningsnämnden för SR/SVT

Kulturutskottet

18 maj 2018
Diarienummer: 1988-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till möte "Meeting of Speakers of Eurasian Countries", den 8-11 oktober 2018, Antalya, Turkiet

Riksdagen

18 maj 2018
Diarienummer: 1987-2017/18

Lägg till Ta bort

Oacceptabelt att nationella prov läcker ut i förväg

Utbildningsutskottet

18 maj 2018
Diarienummer: 1986-2017/18

Lägg till Ta bort

Interparlamentarisk konferens i Bryssel den 20 juni 2018

Trafikutskottet

18 maj 2018
Diarienummer: 1985-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som sektionschef på säkerhetsenheten

Riksdagsförvaltningen

18 maj 2018
Diarienummer: 1984-2017/18

Lägg till Ta bort

Problem med lösspringande katter

Miljö- och jordbruksutskottet

18 maj 2018
Diarienummer: 1982-2017/18

Lägg till Ta bort